Per Spilling

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Per Spilling.

Per Spilling (født 1898, død 28. januar 1942) var overrettsakfører og motstandsmann under krigen. Han var født i Mandal der faren, Knut Spilling (1865-1953) drev sakførerforretning inntil han i 1910 ble sorenskriver i Alta og flyttet dit med hele familien. Per Spilling gikk på folkeskole delvis i Mandal og delvis i Alta. Videre skolegang fikk han i Tromsø hvor han etter 3-4 år tok examen artium i 1918. I Tromsø var han kjent som en ivrig friluftsmann og fjellvandrer. Sammen med sin gode venn Peter Wessel Zappfe «besteg» han mange av fjelltoppene rundt Tromsø. Senere skulle det også bli fjellvandring i Harstad, og på en fjelltopp på Grytøya kunne man fortsatt i 2011 finne Per Spillings besøk dokumentert i en gjestebok.

Jusstudiet brukte han lang tid på, da han var i tvil om det var jurist eller arkitekt han skulle bli. I studietiden hadde han også et opphold i Tyskland. I 1925 ble han cand.jur., og etter er kort opphold i Kragerø, der hans far nå var sorenskriver, ble han våren 1926 dommerfullmektig i Trondenes. Året etter ble han overrettssakfører i Rørvik, men allerede sommeren 1928 var han tilbake i Harstad som fullmektig hos overrettsakfører Ole Chr. Kind. Og sommeren 1929 åpnet han sin egen praksis i byen. I 1930 giftet han seg og fikk to barn, men ble skilt i 1939.

Spilling var initiativtaker til opprettelsen av Harstad kunstforening i 1935 og ble foreningens første formann.

Da krigen kom, ble det dannet en motstandsgruppe i Harstad som var ledet av Nils Jacob Hunstad og Leif Bothner. Spilling hadde sterke meninger om de tyske okkupantene og ga tydelig uttrykk for dem. Han var derfor under oppsikt av tysk etterretning og måtte være forsiktig. I 1941 tok han imidlertid initiativ til å danne sin egen motstandsgruppe. Den første han fikk med seg var Ole Udengen, som uheldigvis skulle vise seg å være Abwehr-agent. Og 18. juni 1941 ble Spilling, Rolf Westergaard, Nils J. Hunstad, Magnus Helleland, Bjarne Falck og Alf Haaland arrestert og sendt til en fangeleir på Sydspissen i Tromsø. Den 20. oktober ble også Alf Pettersen, Jens Widt, Einar Kaarbø, Olaf Eriksmoen, Leif Broch og flere andre arrestert.

Fra Sydspissen ble fangene i 1942 stilt for tysk krigsrettSetermoen, og Per Spilling og Alf Pettersen ble dømt til døden og skutt 28. januar 1942. For angiveren Ole Udengen ble det i norsk rett i 1945 nedlagt påstand om dødsstraff, men han ble dømt til fengsel på livstid. En anke til høyesterett førte ikke frem der fire dommere stemte for dødsstraff, mens denne straffen krevde minst fem stemmer. Udengen hadde blitt forsøkt likvidert av motstandsbevegelsen på Morskogen i januar 1945.

Den 8. juli 1945 ble bårene til Spilling og Pettersen brakt til Harstad og gravlagt under «den største gravferd i Harstads historie», skrev Fellesavisen 10. juli 1945. Høytideligheten fant sted i Parken ikke lang fra der Harstad kirke seinere ble bygd, og derfra ble bårene ført til Harstad gravlund på Sama. Her er det anlagt en vakker minnelund for 12 nordmenn, og et større antall britiske og franske soldater.

Minnesmerker

Per Spillings minne er markert på

Per Spillings pris

Per Spillings pris ble opprettet i 2010 som en honnør til initiativtakeren til etableringen av Harstad Kunstforening i 1935.

Hensikten med prisen er å stimulere utvikling av talenter innen ulike kunstformer i Harstadregionen. Den blir som hovedregel delt ut årlig under Juleutstillinga og består av et trykk av Are Andreassen, laget spesielt for denne prisen samt et beløp som i 2011 utgjorde kr 10.000,- Beløpet disponeres fritt etter prisvinnerens ønske.

Prisen skal gis til en person som utmerker seg med et kunstnerisk uttrykk preget av originalitet og dristighet - uavhengig av kunstnerisk sjanger. Prisen kan tildeles både unge talenter og etablerte kunstnere fra regionen.

Per Spillings pris deles ut av en komité bestående av tre personer som oppnevnes av styret i Harstad Kunstforening, for tre år av gangen. Aktuelle priskandidater vurderes av komiteen på eget, selvstendig grunnlag eller på bakgrunn av forslag fra medlemmer av Harstad Kunstforening.

Prisvinnere

  • 2010 - Janne Juvi Rasmussen
  • 2011 - Hilde Angel Danielsen
  • 2012 - Harriet Hansen
  • 2013 - Ingeborg Annie Lindahl
  • 2014 - Bjørg-Elise Trudvang Amundsen
  • 2015 - Lena Bergstad, hvis verk omfatter skulpturer, tegninger, malerier, illustrasjoner og brukskunst.

Kilder og litteatur