Peter Rheesen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Peter Rheesen, etter maleri. Fra Det gamle Christiania, utg. 1924.

Peter Rheesen (født 24. desember 1692 i København, død 26. mars 1743) var magistratspresident i Christiania og assessor ved Overhoffretten.

Han var sønn av Peder Rasmussen (omkr. 1652–1729), som var deputert ved Rentekammeret, og hvis nærmere slektsforhold drøftes i artikkelen Scheel (utdypende artikkel) (under «Litteratur», kommentaren til Teige:2008.)

Den 15. februar 1741 ble Peter Rheesen gift med Maria Collett (1695–1762), datter av kjøpmann i Christiania James Collett og Karen Pedersdatter Leuch. Hun hadde tidligere vært gift med zahlkasserer Povel Weybye (1671–1739). Paret bodde i Collettgården i Kirkegata.

Han ble legasjonssekretær i Stockholm i 1721. I 1731 ble han magistratspresident i Christiania, og fra 1732 til sin død i 1743 var han assessor ved Overhoffretten. Rheesen hadde rang av kanselliråd, og fra 1732 justisråd.

Da han døde i 1743 etterlot han seg gjeld, og enka måtte frasi seg arv og gjeld. Det hadde også skjedd i hennes første ekteskap.

Litteratur

  • Seeland, Per: «Resen-slektene i Norge», i: Norsk slektshistorisk tidsskrift bd. XXXIII, hefte 2 (1991), s. 168-187 (om Peter Resen/Rheesen s. 181f).
  • Sanstøl, Jorunn: «Mathia Collett – vis og god» i Byminner 1/2009. Digital utgave (pdf).]
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 271.