Raufoss Ammunisjonsfabrikker

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Rødfos patronfabrik»)
Hopp til navigering Hopp til søk
En av fabrikkbygningene, der bedriften Benteler har flytta inn.
Foto: Erlend Bjørtvedt (2012).
Oppland Arbeiderblad omtaler ei dødsulykke ved RA i 1949.

Raufoss Ammunisjonsfabrikker (RA) ble etablert som et statlig foretak på Raufoss i Vestre Toten den 11. januar 1896. Navnet var først Rødfos Patronfabrik og Krudtverk, og fra 1909 Raufoss Patronfabrik. Formålet med opprettelsen var å sikre en fast leverandør av ammunisjon til de militære styrkene.

Fabrikken var helt sentral for Raufoss' vekst fra gard til tettsted og kommunesenter. Den har også satt andre spor, som navnet på Fyrverkeriet bibliotek, oppkalt etter fyrverkeriproduksjonen på fabrikken.

Bakgrunn

Som følge av flere dødsulykker på 1850-tallet kom myndighetene fram til at de militære styrkene burde bli selvforsynt med egetprodusert krutt. Ulempene rundt å være avhengig av importert krutt, og den usikkerhet og tilfeldighet som hersket rundt de ulike private kruttfabrikantene gjorde at man ønsket at militæretaten selv skulle sørge for og ha kontroll på fabrikasjonen av krutt til eget formål. Dette medførte at staten i 1861 forpaktet det private Skar kruttverk i Maridalen, for deretter kjøpe dette 31. juli 1863 etter å ha gjort seg erfaringer med dette. Samtidig med kjøpet ble det omdøpt til Statens kruttverk.

I 1898 ble det bestemt å legge ned virksomheten på Skar og flytte dette tyil Raufoss. Bakgrunnen for flyttingen av det lønnsomme kruttverket var endring av produksjonen som følge av overgangen til det røyksvake kruttet, samt den militærstrategiske vurderingen at Raufoss var et sikrere sted enn Kristiania i tilfelle krig.

Virksomheten på Skar ble i årene 1898 til 1909 lagt ned, demontert og flyttet til Raufoss, hvor staten i 1894 hadde kjøpt Rødfoss tendstikfabrikk og etablerte virksomheten der.

Virksomhet

Etter første verdenskrig ble det bestemt at bedriften skulle øke fortjenesten ved å produsere andre produkter også, blant annet kulelagere som ble produsert mellom 1921 og 1929.

I 1947 kom en ny lov som regulerte de militære statsbedriftene Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Kongsberg Våpenfabrikk og Horten Hovedverft. De ble da fristilt fra statsforvaltninga, og omgjort til selvstendige selskaper med staten som eier. I 1960-åra forsøkte Raufoss seg med flere nye produkter, blant annet bildeler til svenske Volvo, byggfasader i aluminimum og Raufossmopeden. I 1968 ble selvskapet omgjort til et aksjeselskap, med staten som eneste aksjeeier. Det ble så børsnotert som Raufoss A/S i 1990.

Selskapet ble delt i 1995. Raufoss Automotive ble utskilt som produsent for bilindustrien, og Norsk Hydro kjøpte først opp 40 % av aksjene og i 1997 de resterende 60 %. Produksjonen av ammunisjon ble videreført under navnet Nammo A/S, der staten beholdt 45 % av eierskapet, mens resten var fordelt mellom finske Patria Land & Armament Oy og svenske Celsius AB. Siden 2006 har den norske stat eid 50 %, mens finske Patria Oyj eier resten.

Litteratur og kilder