Leksikon:Den Kongelige interimistiske Regjerings-Commission for Norge

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Regjeringskommisjonen»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Den Kongelige interimistiske Regjerings-Commission for Norge ble opprettet i 1807, da Norge på grunn av krigen med England og den engelske blokaden vanskelig lot seg styre fra København. Regjeringskommisjonen, som var et rent kriseorgan, fikk et nokså vidt og uklart definert mandat. Utvalget skulle selv avgjøre hvilke saker som måtte trenge kongelig resolusjon. Utover i 1807 ble mandatet noe mer presisert da de forskjellige regjeringskollegiene i Køben­havn sendte beskjed om hvilke saker som umiddelbart kunne delegeres til regjeringskommisjonen.

Regjeringskommisjonen skulle bestå av tre mann. Formann var prins Christian August; fra 1809 var prins Fredrik av Hessen annenmann i kommisjonen. Ellers var flere framtredende nors­ke embetsmenn medlemmer. Utvalget opprettet et eget sekretariat delt i to kontorer, et forvaltningskontor med en byråsjef og en fullmektig og et regnskapskontor med tilsvarende perso­nale.

Regjeringskommisjonen ble opphevet i 1810, og fram til 1814 var det stattholderen som styrte Norge med utvidede fullmakter. (Riksarkivets registraturar yver arkiv frå kriseinstitusjonar 1807–1814.) S.I.

Historisk leksikon.jpg
Norsk historisk leksikon. Kultur og samfunn ca. 1500 – ca. 1800
Hovedside  | Forord  | Forkortelser  | Forfattere  | Artikler  | Kilder og litteratur
Copyright
Denne artikkelen, med evt tilhørende illustrasjoner, er hentet fra Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004), og er beskyttet av opphavsrett. Den publiseres på lokalhistoriewiki.no etter avtale med Cappelen Damm forlag. Formateringen er tilpasset wikipublisering og forkortelser er skrevet helt ut, men teksten er ellers ikke endret i forhold til den trykte utgaven av oppslagsverket. Videre bruk av tekst eller illustrasjoner forutsetter avtale med Cappelen forlag.