Reidar Bertelsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Professor Reidar Bertelsen på talerstolen under Historieseminaret i Harstad om Trondenes, kirka og dens posisjon i 2006.

Reidar Bertelsen er en professor i arkeologi som var instituttleder for arkeologi og sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Han ble født 24.april 1946 i Harstad. Magistergraden tok han ved Universitetet i Bergen i 1973 med oppgaven Gårdshaugene i Harstad kommune. Et bidrag til områdets økonomiske historie i middelalderen. Ved en nærmere studie av Bertelsens «merittliste» kan man si at hans sterke lokalhistoriske forankring er utviklet til å bli hans varemerke.


Interlokal orientering

Bertelsen har lagt ned mye arbeid for å få fram hva Nord-Norge har betydd for utviklingen av Norge både som nasjon og stat. Han legger mye kraft i å få fram landsdelens betydning i relasjonene med andre stammer, folk, nasjoner og stater. Men Bertelsen og hans forskning har også fokus på økonomiske og politiske sentra som har hatt betydning for landsdelens utvikling. I nær sagt all forskning har Bertelsen enten tatt utgangspunkt i Vágar (Vågan) eller Harstad med landsdelens unike Trondenes kirke og de mange boplasshaugene.

Gjennom årene har han produsert 26 bøker og artikler fra eller om Vágar – inklusive det som per august 2009 er under utgivelse. Det tilsvarende tall for Harstad-regionen har hittil nådd 17 publikasjoner (per 2009).

Verv

Bertelsen har vært og blir fortsatt brukt til mange forskjellige verv innen sitt fagområde.

 • Medlem av styret for Høgskolen i Harstad 1995-1997
 • Medlem av styret for UiT (1996-1998)
 • Nestleder av områdestyret for Kultur og samfunn, Norges forskningsråd 1997-2000
 • Medlem av universitetsstyrets klagenemnd (1999-2001)
 • Medlem av Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk forskning (NOS-H) 1997-2000
 • Varamedlem til styret for Det norske institutt i Roma (2000-2002)
 • Styreleder for Universitetsbiblioteket i Tromsø (2000-2005)
 • Nestleder i styret for Museum Nord (2003-2005)
 • Leder i styret for Museum Nord (2005-)
 • Leder i valgstyret for UiTø (2005-2008)
 • 1. vara til styret for Norsk kulturminnefond (2007-)
 • Medlem i styret for Storvågan AS (2008-)
 • Medlem av programrådet for arkeologistudiet ved NTNU (2009-)
 • Medlem av styret for Det norske institutt i Athen (2009-)

Samarbeid – forskning

Bertelsen virker tidlig å ha erkjent at forskningen verken kan gjøres i enerom, alene, eller uten å benytte seg av andre profesjoners dyktige utøvere. Sjøl har han sagt at mellomalderens bosettingshistorie og kulturhistorie i det nordatlantiske området er en hovedinteresse innen forskning, sammen med urbanisering, arkeologisk metodeutvikling og kulturminneforvaltning. For å vise litt av spennvidden hans, tar vi med følgende prosjekter der ekstern finansiering er inne:

 • Storvåganprosjektet, den første tendens til urbanisering i nord fra 1976.(NFR 2003-2005)
 • Vernet av faste kulturminner i skjæringen mellom tradisjon og modernitet. (samarbeid med Lars Ivar Hansen (historie) og Bjørnar Olsen (arkeologi)(NFR).
 • The Ngaouha Cultural landscapes Project. Kulturminnevernprosjekt i Adamaoua, Kamerun (NORAD-NIKU-UiTø 2003)
 • Fishing communities of the North AD800-1800 (NOS-H 2000-2003). Samarbeid med S. Arge (Torshavn), A. R. Nielssen (Tromsø), P. Ramqvist (Umeå), J. Thor (Reykjavik) og R. Mook (Tromsø)
 • Creating the New North. Tverrfaglig strategisk forskningsprogram ved UiT (2005-). Sammen med historieprofessorene Lars Ivar Hansen og Richard Holt og Lena Eva Liepe, professor i kunstvitenskap.Om programmet på nettstedet uit.no
 • The management of cultural heritage in marginalized coastal communities (NFR 2005-2009). Prosjektleder. I prosjektet deltar UiTø/IPL, Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Nesna, Museum Nord, Salten Museum, Helgeland Museum og Nordland fylkeskommune/Kulturminner i Nordland.

Internasjonalisten

I tillegg til det som er nevnt ovenfor figurerer Bertelsen også som

 • Medlem av Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk forskning (NOS-H) 1997-2000
 • Varamedlem til styret for Det norske institutt i Roma (2000-2002)
 • Medlem av styret for Det norske institutt i Athen (2009-)
 • Visiting scholar, Polaska Akademia Nauk, sommeren 1980
 • Visiting professorship, British Academy, våren 1987 : http://www.britac.ac.uk/
 • Gjesteforeleser ved universitetene i : Oslo, Umeå, Lund, Göteborg, København, Århus, Moskva, Warszawa, Durham, York, Glasgow, Buffalo, Dublin (Trinity College Dublin), Cork, Arkhangelsk.
 • Ekstern evaluering av Institutionen för Arkeologi, Lunds Universitet.(1993-94)
 • Ekstern evaluering av Groningen Institute for Archeology, Rijksuniversiteit Groningen (2005)
 • Medlem i flere bedømmelseskomiteer i Norge, Sverige og Storbritannia, blant dem seks chairs og åtte personlige professorater.
 • Opponent ved disputaser i Warszawa (1), Lund (2), Umeå (1), Trondheim (1), Bergen (4), Uppsala (1) og Oslo (1).

Kilder