Ruseløkka

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ruseløkka, Victoria terrasse, 1937
Foto: Anders B. Wilse

Ruseløkka er et strøk i Bydel Frogner i Oslo. Området grenser mot Henrik Ibsens gate, Oslo Sentrum og Skillebekk. Navnet kommer fra løkka Ruseløkken, som lå nedenfor Abelhaugen med tun der Nationaltheatret ligger nå. Løkka omfattet områder ned til stedet hvor Universitetsgata nå går, og grenset mot Grünings løkke. Den hadde navn etter den første som hadde skjøte på eiendommen, borgermester Lars Ruus (15861642).

Det vokste tidlig fram en del tilfeldige slumbebyggelse i Ruseløkkbakken mens dette området lå utenfor bygrensen. Strøket ble innlemmet i Christiania ved byutvidelsen i 1859, og den nåværende bebyggelsen vokste frem fra siste halvdel av 1800-tallet.

På slutten av 1800-tallet ble slumbebyggelse «Røverstatene» i Ruseløkkbakken revet, og Victoria terrasse med Ruseløkkbasarene langs Ruseløkkveien ble oppført. Løkka sør for den daværende Drammensveien ble utparsellert. Bebyggelsen som kom opp i strøket, var av variert standard. Ruseløkka utviklet seg raskt til å bli et arbeiderstrøk, særli i omrpdet langs jernbanelinjen, et preg som nå er helt borte.

Kilde