Russisk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Russisk og norsk tekst på minnesmerke over russiske krigsfanger på Krokstrand i Rana kommune.
Foto: Olve Utne (2012).

Russisk er det mest utbredte av de slaviske språkene, med over 200 millioner brukere. Det er offisielt språk i Russland, og var tidligere offisielt språk i Sovjetunionen og et viktig fremmedspråk i landene i den sovjetiske interessesfæren. Etter Sovjetunionens fall har det mista mye av sin betydning utafor Russland, men det er fortsatt betydelige russisktalende minoriteter i flere tidligere sovjetrepublikker, og flere av dem har beholdt det som ett av flere offisielle språk. I norsk sammenheng var russisk tidligere et viktig handelsspråk i nord, og vi fikk også pidginspråket russenorsk som ble brukt av handelsfolk.

Språket tilhører den indoeuropeiske familien, og er nært beslekta med hviterussisk og ukrainsk i den østslaviske språkgruppa. Språket har også blitt sterkt påvirka av kirkeslavisk, som er en variant av sørslavisk. Dette er spesielt tydelig i det litterære språket, mens det i dialektene som brukes i hverdagen er et tydeligere østslavisk preg. Russisk skrives med det kyrilliske alfabetet.

Bruken av russisk, og undervisning i russisk i skolene, er et omstridt tema i mange tidligere sovjetrepublikker. I Latvia utgjør den russisktalende minoriteten opp mot 40 % av befolkinga, men språket har allikevel ikke status som offisielt språk der. For de russisktalende i Latvia har kravet om fortsatt undervisning i morsmålet stått sentralt, men av politiske årsaker har dette vært en vanskelig kamp. I Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan har man valgt å gi russisk status som offisielt språk sammen med henholdsvis hviterussisk, kasakhisk og kirgisisk. Russisk er også ett av seks offisielle språk i FN, og det brukes av flere andre internasjonale organisasjoner.

Det finnes også et betydelig antall russisktalende migranter i enkelte land, og spesielt i USA der det er over 100 000 som har russisk som morsmål, og i Israel der opp mot 750 000 russisktalende jøder har bosatt seg.

Russisk har ikke vært vanlig som skolespråk i Norge, men det har på enkelte skoler vært mulig å ta det som valgfag. Det er mulig å studere russisk ved UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Oslo. Naturlig nok har russisktalende personer vært ettertrakta i Forsvarets etterretningstjeneste, men også journalister og forskere innen ulike fag har funnet det nyttig å lære seg språket.

Litteratur og kilder