Samtale:Bygdeborg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Tekst flyttet hit fra Bygdeborga på Rudskulen

Kan denne flettes inn i artikkelen? Siri Johannessen (Siri J) 6. mai 2009 kl. 20:48 (CEST)

Bygdeborg er det vanlige navnet på forsvarsanlegg som ble bygd på åstopper og fjellknauser som fra naturens side var vanskelig å angripe. På de stedene hvor det var lettest for fienden å gå til angrep, ble det bygd murer som ofte ble forsterket med palisadeverk av trestokker. En bygdeborg var mest sannsynlig ment som et tilfluktssted for folk og husdyr i et avgrenset område.

De omkring 400 bygdeborgene i landet, et stort antall graver med våpen og mange bortgjemte skatter gir et inntrykk av ufred. Få bygdeborger er undersøkt arkeologisk, og bare et fåtall kan dateres med sikkerhet. Likevel kan en gå ut fra at festningsanlegget på Rudskulen ble bygd på denne tida.

Mellom 300 og 700 gikk det en folkevandringsbølge over Europa. Sjøl om Skandinavia lå i utkanten av denne bølgen, forteller de arkeologiske funnene at denne perioden har sammen med vikingtida vært den sterkeste vekstperioden i forhistorisk tid både i omfang og variasjon. Dessuten var det en sterk folkevekst som naturlig førte til kamp om ressursene.