Sandum Meieri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sandum Meieri i 1964.

Sandum Meieri, Sandumsmeieriet, lå i Nordbygda i Gjerdrum. Det ble etablert i 1896, og var et av de fem meieria som starta opp i Gjerdrum rundt 1900.

Sandum var det minste av disse og fungerte som et reint ismeieri. Det vil si at det tok imot mjølk fra andelseierne (gardene i nabolaget), kjølte den ned og sendte den så videre til Kløfta stasjon. Derfra ble mjølka frakta med tog til Kristiania, en by som var i sterk vekst på slutten av 1800-tallet, og som dermed var et stort og lukrativt avsetningssted. I motsetning til gardbrukere i mindre sentrale bygder kunne gjerdrumsbøndene selge konsummjølk, noe som ble bedre betalt enn mjølk som ble brukt til smør og ost. Mjølkeproduksjonen i Gjerdrum økte sterkt på slutten av 1800-tallet, som en konsekvens av større etterspørsel og større mjølkemengde pr. ku.

Gjerdrumsmeieria var småbedrifter, som sysselsatte få mennesker. I 1900 var meierska Olava Brenden sannsynligvis den eneste ansatte på Sandumsmeieriet, og i 1910 var det Gurine Helgesen som hadde jobb som «meierske ved ismeieri». Adresseavisen meldte 12. juni 1947 at «Frk. Inga Wahl, Oksvoll, er ansatt som bestyrer ved Sandum meieri, Gjerdrum».

Trass i den ganske beskjedne virksomheten ble det et grendesentrum rundt meieriet i Nordbygda. I likhet med de andre meieria i Gjerdrum kom det blant annet en landhandel her. Etter folketellinga for 1900 dreiv Martin Melleby og familien butikk i sjølve meieribygningen. I 1911 kom det også et brevhus på Sandumsmeieriet.

I 1930 ble det satt opp en ny meieribygning, med meierirom i første etasje og to leiligheter i andre etasje. Et lagerbygg ble satt opp i 1952. 27. juni 1956 ble Sandumsmeieriet avertert i Aftenposten, «tilsalgs eller tilleie». Da var det tydeligvis slutt på meieridrifta.

I 2012 har firmaet Polsk Arbeidsformidling ANS tilhold på Sandum Meieri.

Innveid mjølkemengde

  • 1900: 173 117 kg
  • 1915: 168 524 kg

Kilder og litteratur

Videre lesing