Sinsen skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sinsen skole i åpningsåret 1938.
Foto: Ukjent / J.H. Küenholdt
Sinsen skole fotografert i 2012.
Foto: Stig Rune Pedersen

Sinsen skole i Oslo er pr. 2016 en barneskole for første til sjuende trinn, med adresse Lørenveien 7. Den ble etablert i 1938 som folkeskole med første til sjuende trinn, og ble etter en utbygging i 1939–1940 den største folkeskolen utafor en by i Skandinavia - Sinsen lå nemlig rett utafor Oslos bygrense, i Aker herred, fram til sammenslåinga mellom Aker og Oslo i 1948/1949.

I 1861 ble det bestemt at det skulle bygges en skole på Sinsen, som den gang hadde nokså lite bebyggelse utenom Sinsengårdene. Etter en tid gikk man tilbake på dette, og Linderud skole ble bygd i stedet. I 1930-åra kom utbygginga av Sinsenbyen. Elevene fra området gikk på Løren skole, som raskt ble overfylt. Dermed måtte man bygge skole på Sinsen. Den ble oppført som en treetasjes bygning med underetasje, tegna av arkitekt Georg Greve. Første kull begynte høsten 1938, og som nevnt ble den allerede 1939–1940 utbygd.

Under andre verdenskrig ble skolen rekvirert av okkupasjonsmakta, og som Sinzen Kriegslazarett, sammen med Sinsen gymnas i Lørenveien 11 og underlagt det store krigslasarettet på Aker sykehus.

Etter krigen fortsatte elevtallet å øke, og i 1950-åra var det på sitt høyeste – på grunn av mange innflyttere, men vel så mye på grunn av det store 1946-kullet. På det meste var det 943 elever på skolen. Med omlegging av skolesystemet ble den barne- og ungdomsskole for første til tiende trinn.

Skoleåret 2008/2009 var elevtallet nede i 466. Med moderne krav til undervisningslokaler er det ikke ønskelig å gå så mye høyere enn dette, og økt innflytting til området første til at man måtte gjøre noe. I 2010 begynte man derfor en totalrehabilitering med ombygging til skole for første til sjuende trinn.

Sinsen skoles musikkorps ble grunnlag i 1939, og var rent guttekorps fram til 1963.

Se også

Litteratur