Skåne

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
En side av Skånske lov (Skånelagen) fra Codex runicus, et håndskrift skrevet med runer rundt 1300.

Skåne er et landskap i det sørvestlige Sverige. På et tidspunkt før år 1000 ble Skåne et danskkontrollert område, som tidlig ble kristnet. I 1104 ble Lund erkebispedømme oppretta, med ansvar for hele Norden, ved utskillelse fra Hamburg-Bremen erkebispedømme. Kirkelig sett ble dermed Skåne et svært viktig område. Det hadde også en viktig strategisk verdi, for med herredømme over både Sjælland og Skåne kunne man kontrollere trafikken i Øresund, samt at danskene hadde et fast brohode på den skandinaviske halvøy.

Det ble gjennom middelalderen utkjempet flere kriger mellom Sverige og Danmark om kontroll over Skåne. Fra 1332 til 1360 sto området i personalunion med Sverige. Valdemar Atterdag tok det tilbake, men måtte i 1370 pantsette det til Hansaforbundet, inntil han i 1385 kunne frikjøpe det igjen. Konflikten om Skåne fortsatte, og i 1658 tilfalt området sammen med Blekinge og Halland den svenske kongen. Det var i lang tid etter dette krigshandlinger i Skåne, både svensk-danske kriger og lokale opprør mot svensk styre. Først i 1719 ble Skåne fullt integrert i Sverige, etter å ha vært styrt av en generalguvernør på linje med østersjøprovinsene.

Kilder