Skedsmo kommunehistories digitale faktadel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Da en ny Skedsmo-historie skulle utgis, vedtok kommunestyret at det skulle utarbeides en papirutgave og en nettbasert utgave, og at nettutgaven etter bokutgivelsen i 2012 skulle føres videre som et fast kommuneprosjekt. Forfatteren av papirutgaven, Hilde Gunn Slottemo, skulle konsentrere seg om en lesebok- eller fortellerfunksjon og en vitenskapelig funksjon, mens oppslagsfunksjonen skulle være nettbasert. Faktadelen, eller oppslagsdelen, skulle utgjøre en egen nettside, men i samarbeid med Norsk lokalhistorisk institutt ble det besluttet at den skulle legges ut på lokalhistoriewiki.no og oppfylle wikiens retningslinjer.

På denne måten ble det lettere å balansere de tre funksjonene mot hverandre, og en unngikk at den historiske fortellingen og den vitenskapelige tolkningen ble skadelidende. Det ble dermed frigitt mer tid og plass til arbeidet med bokprosjektet. Den digitale faktadelen skulle utfylle papirutgaven. Ved å opprette denne funksjonen har det blitt publisert mer fakta enn det ville latt seg gjøre i boka, og presentert en del stoff som er mer egnet for nettet enn boka. Den digitale faktadelen blir løpende oppdatert, og fungerer som et selvstendig oppslagsverk. Se Forside: Skedsmo kommune.

Skedsmo-wikien er på denne måten et eksempel på at nettsatsinga har muliggjort en ny type lokalhistorie, ei historiebok hvor balansen mellom de tre funksjonene er mer likeverdig.