Skoler i Lørenskog

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Skoler – Det er pr. 2008 sju kommunale barneskoler, fire kommunale ungdomsskoler og to fylkeskommunale videregående skoler i Lørenskog (se ramme og oppslagene om de respektive skolene).

Det er kong Kristian VIs forordning om skolevesenet fra 1739 som markerer starten på folkeskolens historie. I over 100 år var skolen i Lørenskog organisert som en omgangsskole, der skolemesteren reiste fra gård til gård og holdt skole noen uker i året. Barna skulle lære å skrive, og i tillegg var kristendomskunnskap viktig. Men undervisninga kunne være så som så, for undervisningsforholdene var ofte dårlige, og lærernes vilkår var langt fra de beste. Det var derfor ikke alltid mulig å få tak i dugelige lærere, og om en lærer tidlig på 1800-tallet heter det at «han var skrøpelig og undertiden forvillet i tilstanden».

I 1854 ble Lørenskog delt i Østre og Vestre omgangsskolekrets, og i 1858 skjedde noe spesielt, idet Losby Bruk opprettet en fast skole for barna som var knyttet til bruket. Med skoleloven av 1860, som blant annet bestemte at skolen skulle holdes i faste lokaler, måtte det også gjøres noe med omgangsskolekretsene. For Østre krets ble Hammer skole bygd (1862), mens undervisninga i Vestre krets inntil videre foregikk hjemme hos lærerne – først på Løkenhagen og siden på Nedre Løken. Et eget skolehus for Vestre krets kom først da Finstad skole ble tatt i bruk i 1884, og da kom også barna fra Losby dit.

Dette var situasjonen inntil det i 1910 ble besluttet å dele Vestre krets i to. Skolen på Finstad ble fra 1913 erstattet av Fredheim skole og Solheim skole. Nå begynte den store innflyttinga til Lørenskog, og det ga også utslag på elevtallet. Særlig Hammer skole opplevde plassmangel, og snart ble det nødvendig med nok en ny skole. I 1923 ble Fjellhamar skole tatt i bruk. Den var sjudelt, i likhet med Solheim, mens Hammer var firedelt og Fredheim var tredelt.

1930-åra ble ei økonomisk vanskelig tid for skolene i Lørenskog, og i 1933 og 1934 ble det fattet vedtak om både redusert lesetid og kutt i mange budsjettposter. Slutten av tiåret var langt mer positivt, da skolehageundervisning og engelskundervisning ble satt i gang. I 1938 ble også Lørenskog kommunale arbeidsskole opprettet med tanke på yrkesopplæring. Skolene skulle imidlertid få merke krigen; både Solheim og Fjellhamar ble til tider benyttet av okkupasjonsmakta, og lærerne Steffan Gjørvad, Ola Hegerberg og Sigurd Skarset var blant de lærerne som ble arrestert og sendt til Nord-Norge. Læreren Olav Rognstad (f. 1911 på Røiri) falt i begynnelsen av mai 1940.

Fram til 1952 måtte Lørenskog-barna til Strømmen eller Oslo for å gå på framhaldsskole, men da det ble umulig å få plass til alle, opprettet kommunen en egen framhaldsskole ved Fjellhamar skole fra skoleåret 1952/1953. Der ble hovedvekten lagt på håndarbeid, husstell, sløyd, norsk, regning og bokføring.

I 1963 kom ungdomsskolereformen, som utvidet den obligatoriske skolegangen fra sju til ni år. Lørenskogs første ungdomsskoler ble Kjenn (1965) og Fjellsrud (1967), og i 1972 ble ungdomsskolen på Løkenåsen tatt i bruk. Hammer skole, som er den fjerde ungdomsskolen i Lørenskog, fikk ikke ungdomsskoleklasser før i 1983. Siden 1989 har også den vært en ren ungdomsskole. Befolkningsvekst og nye tyngdepunkt i bosetninga har de siste drøye 30 åra også skapt behov for nye barneskoler: Åsen (1976), Kurland (1978), Finstad (1982), Rasta (1986) og Benterud (1999).

I begynnelsen av 1970-åra var det fremdeles ikke mulig å ta videregående utdanning i Lørenskog, så ved endt grunnskole måtte elevene søke til Oslo eller Lillestrøm. Dette endret seg da Lørenskog videregående skole ble tatt i bruk i 1974 (se nærmere om dette under Lørenskog videregående skole). Det siste skuddet på Lørenskogs skolestamme er Mailand videregående skole, som tok imot sine første elever i august 2008.

Kommunale barneskoler

Kommunale ungdomsskoler

Andre kommunale skoler

Videregående skoler

Tidligere skoler


0230 Lorenskog komm.png Skoler i Lørenskog er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.