Slemmestadgården

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slemmestadgården midt på bildet, med de to ekstra påbygde etasjene på taket. Her sett fra Oslo rådhus, Thiisgården til høyre.
Foto: Bruker:lpanavo (2010).
Slemmestadgården i sin originale utforming og med skiltene «A/S Christiania Portland Sementfabrik» og «Eternit»

Slemmestadgården er en forretningsgård som ligger i Haakon VIIs gate 2 i Oslo. Bygningen er uført i funksjonalisme i årene 1959 til 1961 for Slemmestad fabrikker, arkitekt er John Engh. Fra 1968 ble gården kalt Norcemgården.

Bygningen er en del av en karré-bebyggelse hvor de ytre mål var gitt. Et problem for arkitekten var at reguleringsplanen tilsa en bredde på 14 meter, som er for bredt for å ha en løsning med midtkorridor, og for smalt til å ha en kjerne i midten. Løsningen ble en forenklet, eller «forkrøplet» kjerneløsning, med ulike bygningsmessige funksjoner som har blitt mer vanlig i senere kontorbygg.

Byggherren, som jo var en sementfabrikk, ønsket at bygningen skulle vise nye måter og områder å bruke betong. Opprinnelig hadde den åtte etasjer og to kjelleretasjer med tilsammen rundt 11 000 m² og flatt tak med utstikkende gesims. Bygningen er senere påbygget med to etasjer på taket, og tekniske installasjoner på taket over dette igjen. De påbygde etasjene har skrå takflate mot gatelivet.

Gården har fasader forblendet med lisener av betongelementer og vertikale vindusbånd. Bygningens første og andre etasje er delvis «frigjort» fra bakken ved at den løftes opp på søyler eller «pilotis» i de to nederste etasjene med et bånd som bæres av disse søylene og som løper rundt bygningen på tre av dens sider.

Etter fusjonen til Norcem i 1968 ble bygningen kalt Norcemgården, og var da hovedkontor for det fusjonerte selskapet. Norcemgården var hovedkontor for sementvirksomheten fram til 1987 da selskapet flyttet til Aker brygge.

Verneverdig

Bygningen er kommunalt listeført for bevaring, da den vurderes å ha arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. Anlegget har høy verdi som del av reguleringen i forbindelse med byggingen av Oslo rådhus og omreguleringen av Vika som følge av dette. Dette gjelder både selve utformingen av bygningen og plasseringen mot også de omkringliggende Dronning Mauds gate, Kronprinsesse Märthas plass og inn mot gården rundt Oslo konserthus.

Kilder


Koordinater: 59.91301° N 10.73091° Ø