Slependen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Flyfoto av deler av Slependen-området, tatt fra vest i 1956, med Slependrenna midt på bildet. Drammensveien i forgrunnen er identisk med dagens Billingstadsletta, og lenger bak med Sandviksveien. Arbeidet med ny E18 er ennå ikke påbegynt. Vi ser Nesøya til høyre, Slependen, Gyssestad med båthavnen og Sandvika med rådhuset til venstre i bildet. Midt i bildet i bakgrunnen ses Kalvøya og Høvikodden. Foto utlånt av Per Schulze.

Slependen er et strøk i vestre Bærum og var tidligere navn på et område som strakte seg over deler av kommunene Asker og Bærum og utgjorde et eget velområde.

Selv om navnet nå brukes mest om strøket i Bærum, ligger for eksempel IKEA Slependen i Asker. Småbruket Marienlyst, som også ligger i Asker, het tidligere Slependen, og det navnet brukes også fortsatt om stedet.

I 1927 ble velområdet delt, hovedsakelig på grunn av ulik prioritering i de to kommunene når det gjaldt økonomisk tilskudd. Det området som tilhørte Bærum, var gårdsområdet for de to gårdene Gyssestad og Hilton, som etter delingen fikk navnet Øvre Slependen Vel. Gyssestad gård ble overtatt av Bærum kommune i 1950. I de senere årene har gården vært benyttet til kommunal rådgivningstjeneste i psykisk helsetjeneste for barn. Gården er i dag helt nedbygd.

Veibygging i området har tatt mye av jorden. Boligbyggingen startet tidlig. I dag er de populære tomtene ned mot Slependrenna for lengst bebygd, etter hvert også den høytliggende Gyssestadkollen. På vestsiden av Slependveien ligger Hilton.

Den opprinnelige kommunegrensen var en bekk fra Åsløkka i Hiltonåsen som rant ut i Slependbukta øst for Sjøengen kro (opprinnelig kalt Sjøengen kafé). Kroa ligger derfor i Asker.

Jordveien på Hilton er liten og geografisk delt. Bygningene stod i sin tid ved enden av veien Hildertunet. Nordover gikk grensen helt opp mot Juterudåsen. I området Hiltonkroken / Hiltonveien sto det tidligere en utløe. I dag er hele området utparsellert og bebygd.

Et populært strøk er Åsløkkveien – med praktfull utsikt over fjorden – fra Slependveien til grensen mot Asker. I krysset Åsløkkveien/Juterudveien hadde Hilton kalkovn. Allerede i 1666 sto Hilton på liste over gårder med kalkovn. Med bare 65 mål dyrket mark må kalken ha vært gårdens viktigste inntektskilde.

Slependveien går fra Bjørnegårdsvingen sørvestover til den passerer Tanumveien, deretter under Drammenbanen ned til Sandviksveien.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Slependen er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.880993° N 10.5048816° Ø