Slettum (Østre Toten gnr. 136/6)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slettum
Sted: Nordlia
Fylke: Oppland
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 136
Bnr: 6
Adresse: Nordlihøgda

Slettum er et småbruk i Nordlia i Østre Toten. Eiendommen består (2010) av ca. 40 mål dyrka mark, som inkluderer jorda på nabobruket Linnerud. Dette ble i 1986 kjøpt innåt Slettum. Den dyrka marka brukes til kornproduksjon. I tillegg er det ca. 14 mål skau. På Slettum har tidligere vært drevet med minkavl, i likhet med flere andre bruk i grenda (bl.a. Arneberg).

Slettum ble i 1907 fradelt Stubberud, da en sønn på garden (Ole Andreassen) fikk denne parsellen. To andre brødre fikk på samme tid hver sin del av Stubberud, nemlig Ringstad og Ringelien.

Uttale: /slettom/. Slettum kan være et oppkallingsnavn. Flere eldre garder bærer dette navnet. I dagligtalen brukes imidlertid Slettum-navnet lite om bruket i Nordlia. Folk sier heller Eldevik, etter familien som har eid stedet siden ca. 1950.

Brukerfamilier

Trygve Eldevik (1912–1984) og kona Inga f. Aakernes (1914–1984) kom hit rundt 1950. De fikk seks barn.

Sønnen Aage Eldevik (1954–) tok over etter foreldrene i 1976. Han gifta seg i 1988 med sjukepleier Signe Gunlaug Enger (1955), og de fikk døtrene Ingeborg (1989) og Gunnlaug (1991).

Kilder og litteratur