Sri Lanka

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sri Lanka er en øystat i Det indiske hav. Den består av ei hovedøy og en del mindre øyer, som er skilt fra India ved Mannarbukta og Palkstredet. Øya er i hovedak befolka av tamiler og singalesere. Etniske og religiøse motsetninger mellom gruppene førte til en borgerkrigstilstand som var på sitt verste mellom 1983 og 2009.

Historie

Øya hadde en urbefolkning, veddaene, som ble fortrengt av singalesere fra Nord-India omkring 500 f.Kr. Omkring 200 f.Kr. ble buddhismen innført som singalesernes religion. Det finnes flere steder på øya omfattende ruiner etter det gamle singaleserriket.

I 1505 kom portugiserne til øya. Det var da to singalesiske kongeriker i sør og et tamilsk rike i nord. Portugal underla seg øya, men ble selv fordrevet av nederlenderne på midten av 1600-tallet.

Sri Lanka ble så en britisk koloni i 1796, og fikk navnet Ceylon. Dette er en forvanskning av Singhalam, som betyr 'singalesernes land'.

I 1948 ble landet selvstendig innafor Det britiske samveldet. Navnet Ceylon ble stående, men i 1972 ble det endra til Sri Lanka. Sri er sanskrit, og betyr 'det hellige', mens Lanka er et gammeltamilsk ord for 'øy' som i sanskritlitteraturen ble til navnet på ei mytisk øy. Navnet betyr altså 'Det hellige Lanka'.

Etter at Sri Lanka ble en selvstendig stat økte motsetningene mellom singalesere og tamilene. Viktige faktorer er at singalesisk ble offisielt språk og buddhisme offisiell statsreligion. Tamilene snakker tamilsk, og majoriteten er hinduer mens et mindretall er kristne eller muslimer. Diskriminering av denne typen førte til at det oppsto en radikal bevegelse blant tamilene, De tamilske tigrene (LTTE). De krevde en selvstendig tamilsk stat i sine kjerneområder.

Konflikten førte til terrorangrep og mindre sammenstøt gjennom mange år, og i 1983 brøt det ut borgerkrig. Det ble gjort mange forsøk på å forhandle fram fred, men først i 2009 kom en fredsavtale på plass. Regjeringa erklærte da at den hadde nedkjempa LTTE, etter harde kamper der blant annet tamiltigrenes leder og grunnlegger Velupillai Prabhakaran ble drept.

Sri Lanka ble hardt ramma av tsunamien i Det indiske hav i romjula 2004. Omkring 70 prosent av kystlinja ble ramma, og drøyt 30 000 omkom og mer enn 15 000 ble skadd. En av de omkomne var Philominamma George, ei norsk-tamilsk kvinne som jobba på et barnehjem der også 150 foreldreløse barn ble drept. Omkring halvannen million mennesker skal ha blitt hjemløse.

Politikk og forvaltning

Sri Lankas nåværende forfatning ble innført i 1978. Den fastslår at landet er en presidentstyrt, demokratisk og enhetsstatlig republikk.

Presidenten velges for seks år av gangen, og kan gjenvelges. Parlamentet velges også hvert sjette år. Sri Lanka har allmenn stemmerett. Politikken har nødvendigvis blitt prega av mer enn to tiår med borgerkrig, men begynner å normalisere seg etter at krigen endte i 2009.

Landet har to hovedsteder: Regjeringa har sete i Sri Jayewardenepura Kotte, gjerne bare kalt Kotte, mens parlamentet samles i Colombo.

Sri Lanka har et velferdssystem som er nokså godt utbygd sammenlikna med andre land i regionen.

Landet er delt i åtte provinser, som ledes av provinsråd. Provinsene er igjen delt inn i 24 administrative distrikter.

Sri Lanka er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, samt av Verdens handelsorganisasjon og Det britiske samveldet.

Befolkning og språk

Det var i 2013 omkring 21,7 millioner innbyggere på Sri Lanka. Omkring 75 prosent er singalesere, og 18 prosent tamiler. Ei muslimsk folkegruppe kalt moors utgjør omkring sju prosent av befolkninga. Det finnes også en svært liten gruppe veddaer, som er urbefolkninga på øya.

Sri Lanka har to offisielle språk, singalesisk og tamilsk. Fordelinga mellom disse er den samme som mellom folkegruppene: Omkring 75 prosent snakker singalesisk og 18 prosent tamil.

Omkring 30 prosent av befolkninga bor i byer, etter at det har vært stor fraflytting fra landsbygda. De største byene er Colombo, Gampaha, Kandy, Galle og Jaffna. Hovedstaden Kotte er egentlig en forstad til Colombo, men er formelt en egen by.

Geografi og klima

Øya har store variasjoner i klima, vegetasjon og geologi. I sørvest er det regnskoger, på midten av øya er det fjellområder og i nord og øst er det tørrere områder. Høyeste fjell er Pidurutalagala på 2524 meter over havet.

I vest får sommermonsunen full effekt mellom mai og oktober, og fører fuktig luft mot det asiatiske fastlandet. Dette fører til mye nedbør i denne perioden. På østkysten er det derimot mest nedbør mellom november og januar, ettersom vintermonsunen har mest effekt der.

Deler av øya har blitt avskoga, hvilket har gitt betydelige problemer med erosjon og flom. Det har også blitt brukt for mye kjemikalier i landbruket, noe som har utarma jorda. Mange nyttige insekter og dyr har også forsvunnet eller fått bestanden kraftig redusert på grunn av sprøyting.

Økonomi

Sir Lanka er klassifisert som et utviklingsland. Økonomien er for en stor grad basert på produksjon av tekstiler og lettere industriprodukter. Det er også betydelige inntekter fra turisme, særlig etter fredsavtalen fra 2009. Landet mottar bistand fra Verdensbanken, Det internasjonale valutafond og enkeltstater. Som del av bistandsprogrammet har det blitt gjennomført økonomiske reformer, som privatisering av statlige virksomheter og differensiering av eksporten.

Etter 2009 har det blitt satt i gang større utviklingsprosjekter, og det har blitt betydelig lettere å skaffe utenlandske investorer. I takt med gjenoppbygging og utbedring av infrastrukturen, har Sri Lanka hatt jevn økonomisk vekst i tida etter krigens slutt.

Sri Lanka og Norge

Norge og Sri Lanka har gjennom mange år hatt et omfattende utviklingssamarbeid. Fra 1999 til 2006 var Norge en av tilretteleggerne i fredsprosessen mellom regjeringa og tamiltigrene. Dette førte til en del kritikk mot Norge, når uttalelser ble oppfatta som negative av den ene eller den andre parten. Norske forhandlere var sentrale i å få på plass en våpenhvile i 2002, noe som åpna for reelle fredsforhandlinger. Denne avtalen ble overvåka av den nordiske observatørgruppa Sri Lanka Monitoring Mission fram til avtalen ble sagt opp av regjeringa i 2008.

Etter fredsavtalen fra 2009 har Norge bistått på lik linje med andre land både med økonomisk hjelp og med samarbeid for å finne gode løsninger for minoriteter, styrke demokratiet og menneskerettighetene og å bygge opp det krigsherja landet.

Sri Lanka og Norge har gjensidig ambassaderepresentasjon i henholdsvis Oslo og Colombo.

Per 2015 bor det i overkant av 13 000 personer med srilankisk bakgrunn i Norge. Det store flertallet er tamiler. Den første tamilen som kom til Norge var Antony Rajendram. Han kom til Bergen for å lære om fiske og fiskeindustri i 1956.

Litteratur