Statens gymnastikkskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Statens gymnastikkskole ble etablert i Kristiania i 1870. Den het opprinnelig Den gymnastiske Centralskole for Legemsøvelse og Våpenbruk, og tilbød utdanning for gymnastikklærere. Skolen ble nedlagt i 1968, og erstatta av Norges idrettshøgskole.

Bakgrunn

I 1855 ble det etablert en militær intruktørskole. Den fikk i 1859 navnet Instruksjonsskolen for Gymnastikk og Våpenbruk. I 1861 ble Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug, senere Norges Idrettsforbund, etablert. En av sakene foreninga tok opp var behovet for kvalifiserte lærere til gymnastikkundervisning. I 1864 begynte foreninga med et fire måneders kurs i gymnastikk, og Kirke- og undervisningsdepartementet ga støtte til flere slike kurs fram mot 1870. Byfolkeskoleloven av 1848 og landsskoleloven av 1860 åpna for at gutter kunne få undervisning i gymnastikk og våpenbruk, og med flere lærere i faget tilgjengelig kunne man også lettere få dette inn i skolene.

Skolens historie

I 1869 bevilga Stortinget midler til et fast utdanningstilbud. Lærerne skulle utdannes både til militære og sivile formål. Det ble en toårig skole med seks måneders vinterkurs hvert av åra. Lederne var militære, og slik var det helt fram til etter andre verdenskrig. På grunn av det militære tilbudet var skolen underlagt Forsvarsdepartementet.

Det første kullet hadde tretten militære og ni sivile elever. Det ble tatt opp elever årlig fram til 1904, da man begynte med opptak hvert annet år. I 1905 ble det etablert ei linje for kvinnelige gymnastikklærere.

Navnet Statens gymnastikkskole ble innført i 1915, da skolen ble reorganisert. Den fikk to avdelinger og en ny undervisningsplan. På første avdeling var et grunnundervisning i ett semester, og på andre avdeling var det videregående undervisning på ti måneder fordelt på tre semestre. Skolen var dermed fortsatt toårig dersom man fulgte hele undervisningsløpet. Det ble også tre linjer: militær linje og lærer- og lærerinnelinje.

I 1937 ble utdanninga kutta ned til halvannet år. Militærlinja og lærerlinja ble slått sammen, med unntak av undervisninga i fekting og skyting. Fra 1939 ble utdanning fra skolen godkjent som likeverdig med et bifag fra universitetet.

Under andre verdenskrig ble militærlinja nedlagt, og skolen ble overført til Kirke- og undervisningsdepartementet. Det ble under okkupasjonen drevet lederundervisning for Arbeidstjenesten ble skolen.

I 1958 ble skolen ettårig, og eksamen ble godkjent som et grunnfag. Det var også planer om å innføre et mellomfagstillegg, men dette kom man ikke i mål med før skolen ble nedlagt i 1968. I stedet ble et slikt tilbud oppretta på den nye Norges idrettshøgskole.

Litteratur og kilder