Staver (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Staver
Staver Bærum.jpg
Rydda: Yngre jernalder
Utskilt: Fra Ringi
Fylke: Viken
Kommune: Bærum
Gnr.: 56

Staver er gårdsnr. 56 i vestre Bærum. Den var en fjerdingsgård ryddet i yngre jernalder og skilt ut fra Ringi. Navnet kommer av stafr, som betyr en langstrakt høyde. Allerede i 1340 var gården delt. Staver har aldri vært kirkegods.

I 1625 lå gården under Nesøygodset, deretter under Bærums Verk til 1766. Fra 1766 til 1794 var gården på handel, inntil nåværende slekt kom til gården. Det opprinnelige gårdstunet, som ble avfolket ved Svartedauden, lå nord for nåværende tun. Staver hadde opprinnelig et skogstykke på Sveltåsen i Vestmarka.

Marienlyst ble solgt til grosserer Johs. Lunde. Staver gård leide ut rom til elever ved Asker Seminar. Gården setret på Ringivollen i Vestmarka, og kjøpte i 1794 189 mål skog mellom Grønland og Ståvivollen fra Tokerud gård. Stavers kalkovn ble revet i 1919. Den var i bruk så sent som i 1871.

I 1826 hadde Staver 115 mål innmark og en besetning på 2 hester, 7 kuer og 10 sauer. Utsæden var 7 tønner korn og 10 tønner poteter. Staver gård skar is på Ståvivannet. På Staversletta var det fra 1925 til 1940 en lokomobil dampsag drevet av Kristian Kirkerud. Sletta ble mye brukt til dans, stevner og idrettsøvelser. Idrettslaget Tyrving ble startet på Staversletta i 1922, og her ble Tyrvingstafetten arrangert i mange år.

I 1939 hadde bonden på gården, Harald Staver, 810 dekar, hvorav 267 dekar var jordbruksareal og 500 dekar barskog. Besetningen var 4 hester, 4 kalver, 1 okse, 2 kviger, 18 kyr, 5 svin og 60 høns. Det ble dyrket 25 dekar hvete, 6 dekar bygg, 45 dekar havre, 16 dekar blandkorn, 3 dekar grønnfôr, 14 dekar poteter, 16 dekar kålrot, 0,7 dekar kål, 0,8 dekar jordbær og 1,5 dekar bringebær. I hagen var det 222 frukttrær og 67 bærbusker. Livet på gården er grundig dokumentert i et hefte skrevet av Kristoffer Staver i 1987. Staver driver med korn og storfeproduksjon.

Hilton

Hilton, gnr. 54, var en liten gård med plassene Slepengen og Marienlyst som ble kjøpt av Staver i 1784.

Tanumsbråtan

Husmannsplassen Tanumsbråtan lå under Staver. Husene ble revet i 1890.


Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Staver (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.8841110° N 10.4700798° Ø