Stein Leonard Halvorssen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 15. september 1996: utsnitt av intervju med Stein Halvorssen i forbindelse med hans 65-årsdag.

Stein Leonard Halvorssen (født 16. september 1931 i Bolivia, død 31. juli 2002) var forretningsmann, bosatt i utlandet til han var rundt 40 år gammel, hovedsakelig i Venezuela, hvor han, som faren før ham, var forretningsmann og generalkonsul. Han bodde de siste 30 årene av sitt liv i Norge, men fortsatte å arbeide med latinamerikanske spørsmål.

Familie

Stein Halvorssen var sønn av forretningsmann og generalkonsul Øistein Halvorsen (1900-1962) og Randi, født Hellum (1907-1960), og ble gift i 1954 med norske Louise (f. 1933). De fikk barna Michael, Christine, Anita og Thomas.

Liv og virke

Stein Halvorssens foreldre emigrerte til Sør-Amerika via USA på begynnelsen av 1930-tallet. Familien bodde først i Bolivia, der faren arbeidet for General Motors. I 1938 etablerte faren sitt eget firma i Venezuela, Electro Industrial Haven. Samme år ble han utnevnt til norsk generalkonsul i Venezuela, en stilling han hadde til han døde i 1962.

Stein Halvorssen fikk sin utdannelse i USA. Under krigen gikk han på kostskole der, og i 1961 tok han en MBA i business administration ved Columbia University.

Halvorssen overtok både firmaet og generalkonsulatet etter farens død i 1962, Han innehadde posisjonene til 1972, da generalkonsulatet ble oppgradert til norsk ambassade. Stein Halvorssen flyttet da hjem til familegården Øvre Hogstad i Asker. Gården ble siden omgjort til golfbane, og Halvorssen og kona flyttet da til Oslo.

I Norge etablerte han seg som rådgiver og konsulent for norske bedrifter med forbindelser i Latin-Amerika. I noen år var han også honorær generalkonsul for Costa Rica i Norge, inntil landet opprettet egen ambassade i Norge.

Ettermæle

Stein Leonard Halvorssen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I et intervju i Aftenposten 15. september 1996, i forbindelse med hans 65-årsdag, uttalte Stein Halvorssen seg blant annet om tiden i Venezuela (utdrag):

- Det var spennende år, sier han. – Jeg har gjennomlevd diktatur, revolusjoner og semidiktatur, opplev å se Marcos Perez Jimenez bli styrtet – og en ny, demokratisk president innsettes. Den norske kolonien i Caracas var ikke stor, men norsk skipsfart til Venezuela var uhyre viktig, med så å si daglige anløp av norske skip. Og som honorær norsk generalkonsul gjorde jeg det til min oppgave å bli kjent med borgermesteren og politisjefen i hver eneste havneby vi hadde skipsanløp. Svært ofte hadde de arrestert unge sjøgutter som ikke snakket hverken engelsk eller spansk, og som var blitt fristet til å oppsøke steder hvor det ble skjenket litt for mye rom. … Jeg ba dem ringe meg når de fikk lysluggede fanger, og sa at jeg ville ta ansvaret for å få dem hjemsendt.

Stein Leonard Halvorsen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Generalkonsul er benyttet, sammen med navntrekket hans.

Halvorssen ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden i 1972.

Kilder og referanser

  • Aftenposten 15. september 1996, intervju med Halvorssen.
  • Aftenposten 30. august 2002, nekrolog av ambassadør Bjørnar S. Utheim.
  • Joar Hoel Larsen: Latin-amerikanske bilder. Pax 1997 Her er familien Halvorssen nevnt, men Stein Halvorssens fødselsår er i teksten feilaktig oppgitt til 1932.