Steinkjerelvene

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Rotenonbehandling av Ogna lørdag 4. oktober 2008. Foto: Morten Stene

Steinkjerelvene er et vassdrag i Steinkjer kommune som består av Byaelva, Ogna og Steinkjerelva. Byaelva og Ogna renner sammen øst for bykjernen og danner Steinkjerelva, som renner gjennom Steinkjer sentrum og ut i Beitstadfjorden. Dertil kommer Figgjaelva som har sitt utspring i Leksdalsvatnet - beliggende dels i Verdal kommune og dels i Steinkjer. Alle disse elvene er kjent for sine gode laksestammer.

Steinkjer kommer av stein og kjer som var et fangstredskap for laks.

Utenlandsk interesse

I 1869 ble Capt'n Yates fra England innkvartert på Hegge gård som den første engelske sportsfisker i Steinkjer. Senere ble Kaptein Molyneux en av de mer legendariske stamgjestene på Hegge og i Steinkjer. Molyneux bekostet bygging av et klekkeri ved Byafossen; Fiskehuset, som ble drevet av John og Ola Kristiansen. Anlegget ble senere overtatt av Inderøy Fiskestyre som drev det frem til 1950-tallet.

Også By gårdByafossen var vertskap for flere av engelskmennene. På Egge gård ble det større tradisjon for å ta i mot tyske sportsfiskere, men det var tyskere innkvartert på Hegge gård også. Blant byens og bygdenes yngre garde ble det en fin inntektskilde å skysse de distingverte fiskerne fra gården til det valdet i elva som lå under vedkommende gård.

Variabelt fiske

Etter et opphold på grunn av første verdenskrig kom engelske forretningsfolk og yrkesmilitære sportsfiskere tilbake i 1922. Etter den annen verdenskrig kom ikke engelskmennene tilbake, men det ble drevet et rikt laksefiske frem til slutten av 1970-tallet da det tok slutt på grunn av lakseparasitt. I skrivende stund (2008) ser det ut til at laksebestanden og fisket har tatt seg opp. Lakseparasitten er, om ikke på vikende front, så i alle fall midlertidig bekjempet.

Nytt håp

Før siste rotenonbehandling høsten 2008 ble det berget 50 lakser fra Byaelva, Ogna og Figgjaelva. I november samme år ble laksene tappet for rogn og melke som ble sendt til Levende genbank i Haukvik i Sør-Trøndelag. Frampå våren 2009 blir de klekket, foret opp til gytemoden alder og sikrer på den måten tilgangen på «ny» laks til Steinkjerelvene.

En av arbeidslagets «glade lakser»; Anton Rikstad med en av ruggene som ble plukket etter rotenonbehandlinga av Ogna 4. oktober 2008 Foto: Morten Stene
Reidar Pettersen med fangst fra Rygh-valdet i Figgja. Året er 1963. Befordringsmiddelet er en Svithun damesykkel

Kilder

  • Steinkjerleksikonet:[1]
  • Steinkjer-Avisa 7/11 2008