Storebrand

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Annonse fra Storebrand i Menneskevennen, 26. desember 1891.

Storebrand ASA er et finans- og forsikringskonsern. Selskapets historie går tilbake til 1847, da det ble oppretta i Christiania som Christiania Almindelige Brandforsikrings-Selskab for Varer og Effecter. Selskapet har per 2018 hovedkontor på Lysaker.

Historie

Navnet Storebrand ble formelt tatt i bruk først i 1925, på formen Christiania Almindelige Forsikrings-Aksjeselskap Storebrand, men det er av eldre dato. Selskapet ble nemlig på folkemunne kalt Storebrand, i motsetning til Brandforsikringsselskapet for Varer og Effekter i Christiania By og Christiania Stifts Landdistrikt. Storebrand funderte som forsikringsselskap for hele landet, mens Lillebrand kun tok kunder fra hovedstaden med omegn. Som man ser av annonsen øverst i artikkelen ble navnet brukt i markedsføringa også før 1925.

Selskapet har også hatt andre navn. Etter oppkjøp av de resterende aksjonene i Det norske Livsforsikringsselskab Idun i 1970-åra – Storebrand hadde hatt aksjemajoriteten siden 1923 – ble det hetende Storebrand-Idun en tid. Idun-navnet forsvant etter nokså kort tid. I 1982 fusjonerte så Storebrand med Nordengruppen og ble Storebrand-Norden. Også dette holdt seg bare noen få år. Neste navneendring kom med fusjonen med UNI i 1991, og navnet ble da UNI Storebrand.

Skadeforsikringsdelen, som jo var selskapets opprinnelige virkefelt, ble skilt ut i selskapet If Skadeforsikring i 1999, og i løpet av de neste åra solgte Storebrand seg helt ut av If. I 2006 ble det så bestemt at selskapet igjen skulle tilby skadeforsikring, slik at dette nå igjen er en del av porteføljen.

Hovedkontorer

Selskapets første hovedkontor lå i Dybwadgården, Karl Johans gate 3.
Foto: Chris Nyborg (2013).

Selskapets første kontor lå i Dybwadgården, Karl Johans gate 3. Der var det bare en kort tid, før det flytta til Prinsens gate 11. Fem år senere flytta det til Prinsens gate 8, og så i 1859 til Prinsens gate 5. I 1875 bar det tilbake til Prinsens gate 11. Selskapet flytta så i 1877, sammen med Idun, inn i Kirkegata 21. De tok etter hvert over også Prinsens gate 13 og 15, som ble slått sammen med bygget i Kirkegata.

I 1922 flytta selskapet for tredje gang inn i Prinsens gate 11, som så i 1927 ble slått sammen med naboeiendommen Kirkegata 24, DnCs gamle hovedkontor. DnC hadde forøvrig flytta inn i et nybygg i Kirkegata 21, der Storebrand hadde hatt sitt bygg.

I 1963 flytta Storebrand og Idun til sitt nybygg i Haakon VIIs gate 10. Dette forble hovedkontoret fram til 1998, men vedfusjonen med UNI i 1991 fikk selskap også store kontorbygg i Ruseløkkveien 26 og 24 samt Wergelandsveien 1–3.

Storebrand flytta i 1998 over til et nybygg på Aker Brygge, med adresse Filipstad brygge 1. Der ble det til 2009, da de flytta til Lysaker, der de hadde kjøpt og ombygd Aker Kværners lokaler.

Litteratur og kilder