Karl Johans gate

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Karl Johans gate (Oslo)»)
Hopp til navigering Hopp til søk
«Karl Johans gate» har flere betydninger.
Karl Johans gate på hundreårsjubileet for unionsoppløsningen, 7. juni 2005.
Foto: Chris Nyborg
På kartet fra 1861, tegnet i 1860, er gatene slått sammen, men den østlige delen heter fortatt Østre Gade. Knekken ved Egertorget og forskjellen i bredde er lett synlig.
Karl Johans gate i 1870-åra.
Foto: Johannes Markus Holmsen
Karl Johans gate omkring 1870, fra Nordiska taflor.
Karl Johans gate i 1890-åra.
Foto: Ukjent
I krysset ved Universitetsplassen i 1908
Foto: Nasjonalbiblioteket

Karl Johans gate er Oslos hovedgate, og strekker seg fra Jernbanetorget ved Oslo S til Slottet. Den er gågate fra sentralstasjonen til Stortinget. Fra Stortinget til Slottet er den en viktig paradegate. Gata har navn etter unionskongen Karl III Johan.

Historie

Karl Johans gate består av to gater som har blitt knyttet sammen. Strekningen fra Egertorget til Jernbanetorget ble anlagt som en gate på 1700-tallet. Den lå da rett på innsiden av vollene som omga Christian IVs by. Gateløpet var først delt i tre gater med egne navn: Østre Gade, Kirkebakken og Kirkestredet. I 1840 ble de slått sammen og fikk navnet Østre Gade. Leddet kirke- viste til Oslo domkirke som ligger ved Stortorget rett ved gata. Den andre delen, fra Egertorget mot Slottet, ble anlagt mot slutten av 1830-åra i forbindelse med byggingen av Slottet og byutvidelsen. I 1840 fikk den navnet Slotsvejen, og i 1852 fikk den navn etter den da avdøde Karl III Johan. Universitetsbygningene sto ferdig på samme tid, og bidro til å gi gata et helt spesielt preg. Det ble reist flere fasjonable gårder langs veien, og samtidig ble Eidsvolls plass regulert som park idet de som bygde ikke ønsket å ha hus på den andre siden av gata.

I forbindelse med oppføringen av Stortingsbygningen ble de to gateløpene i 1860 slått sammen. Man kan på Egertorget se hvordan gata har en tydelig knekk. I tillegg er paradegata fra Egertorget til Slottet er bredere enn den nedre delen, som opprinnelig var ei ordinær bygate i Kvadraturen.

Karl Johans gate har gått gjennom flere ansiktsløftninger gjennom årene. Den mest omfattende kom i forbindelse med Hovedstadsaksjonen fram mot 2005, da man skulle feire hundreårsjubileet for Unionsoppløsningen. Den vestre delen, fra Egertorget til Slottet, ble brolagt. Fortauene ble belagt med store granittheller, og det ble lagt kantstein. De moderne lyktestolpene ble erstattet med stolper som er tilnærmet lik de som ble satt opp i 1920-åra. Kjørebanen ble kraftig innsnevret, og det er nå langt mindre trafikk på denne delen av Karl Johans gate enn tidligere.

I forbindelse med Ibsenåret i 2006 ble sitater av Henrik Ibsen lagt inn i fortauet mellom Frederiks gate og Grand Hotel, en strekning Ibsen pleide å gå daglig i 1890-åra.


Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
1 1918 Rederipalass Oppført for Det Forenede Dampskibsselskab, ark. Magnus Poulsson, Houens diplom 1925. Oppr. passasjeravd. i første etasje, nå serveringssted og butikk; kontorer i de andre etasjene. Karl Johans gate 1 Oslo 2012 2.jpg
2 1898 Forretningsgård Tidl. hus her og i Store Strandgade 17 revet 1896, var første lokale for Bennett Reisebureau. Nybygg 1898, ark. Henrik Nissen. Hotel d'Angleterre drevet her i en årrekke, restaurant d'Angleterre til 1969. Karl Johans gate 2 i Oslo.JPG
3 1830 Dybwadgården Oppr. bondehandelsgård, kjøpt av Jacob Dybwad 1825. Påbygd 1828 og 1830, senere ombygninger. Karl Johans gate 3 i Oslo.JPG
6 1883 Forretningsgård Eldre gård om- og påbygd 1883 for Livsforsikringsselskabet Svea, ark. Ove Ekman. Butikker og kontorer, tidl. leiligheter i de øverste etasjene. Isenkramforretningen Juls. E. Roy holdt til her. Karl Johans gate 6 i Oslo.JPG
7 1983 Arkaden Postmodernistisk kjøpesenter, dekker også Skippergata 31. Tidl. bygning totalskadd av brann 22. desember 1979. Karl Johans gate 7 i Oslo.JPG
8 Bygård Karl Johans gate 8 i Oslo.JPG
10 Forretningsgård. Landets første kvinnelige overrettssaksfører, senere høyesterettsadvokat, Elise Sem startet sin virksomhet her i 1904. Karl Johans gate 10 i Oslo.JPG
11 1856 Brannvakten Oppført 1854–1856, ark. Christian H. Grosch. Nyromansk stil i tegl, i flukt med Basarene. Tidl. det Leuchske-Collettske gravkapell på eiendommen. Brannvakt til 1902, hovedbrannstasjon til 1939. Karl Johans gate 11 i Oslo (2).JPG
12 1858 Forretningsgård Oppført for bokbinder J.Chr. Hoppe, engelsk gotikk, ark. von Hanno. Søstrene Waalers Hotel, fra 1903 Filingers Hotel, 19201972 Hotel Atlas. Ombygd 1964, ark. F.S. Platou. Carl Olsens papirforretning 18701985. Inngår fra 2016 sammen med Kirkegata nr. 32-34 i et større hotellkompleks. Karl Johans gate 12 i Oslo.JPG
13 1896 Svaneapoteket Dekker også Stortorvet 4. Oppført for apotekeier Waldemar Eckell. Første godkjente heis i Kristiania 1896. Karl Johans gate 13 i Oslo.JPG
14 1860/1891 «Slottet»/Wattgården Tidl. gård fra 1600-tallet, brant 1787. Ny gård oppført for rådmann Jens Mostue, ark. Hans Christian Lind d.e. på de gamle kjellermurene. Kgl. Frederiks Universitet leide lokaler 18111820. Ervervet av grosserer Hans Gulbranson i 1820.

Eiendommen hadde opprinnelig adresse Kirkegaten 27. Sterkt skadet i bybrannen 1858. Etter bybrannen lot Gulbranson arkitekt Jacob Wilhelm Nordan tegne en toetasjes sen-klassisistisk gård i pusset tegl. Byggearbeidene ble ledet av Johan Fredrich Lühr og gården stod ferdig i 1860.

Bygården hadde spisse hjørner tross politiforbud og gikk på folkemunne under navnet, «Slottet». I 1866 fikk gården adressen Karl Johans gate 14. Utleid og senere solgt fra familien Gulbranson til den norske stat med formål hovedpostkontor. Bygården ble om- og påbygd 1891 av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan.

Hovedpostkontor 18691924, kontorer for Telegrafverket 18751924. Elektricitets A/S Watt hadde forretningslokale i 1. etasje i en årrekke, derav Wattgården.

Karl Johans gate 14 i Oslo.JPG
15 1970 Bank- og forretningsgård Tidl. Ihles Vinkjælder, ant. London Skienk fra 1770-åra, samt Otto Robsahm & Co's Garnhandel, kalt Robsahmgården. Denne brant og en ny bygård med samme navn ble oppført 1887, ark. Henrik Nissen, totalskadd av brann feb. 1959. Nybygg oppført 1970 for Kreditkassen som hovedkontor, ark. F.S. Platou. Trukket inn fra gata, adr. Stortorvet 7. Robsahmgården.jpg
Stortorvet 7 i Oslo fra Karl Johans gate.JPG
16 ca. 1858 Eksportbanken Oppført for generalkonsul Peter Petersen etter bybrannen 1858, ark. H.E. Schirmer og W. von Hanno. Gården rommet både Petersens en gros-forretning og bolig, samt også lokaler for hattefabrikanten Carl Gulbrandsen & Co. Ombygd for Gjensidige i 1925, ark. Carl Michalsen og fikk ny nyklassisistisk steinfasade i full høyde. Bygningen er kjent både som Eksportbanken og Gjensidigegården. Karl Johans gate 16.jpg
16b 1890 Hotel Metropole Ark. Ove Ekman. Tidl. adr. Kongens gate 33. Oppført for Hotel Metropole. Hadde opprinnelig eget dampkraftverk i kjelleren til strømforsyning. Karl Johans gate 16b i Oslo.JPG
16c 1863 Forretningsgård Bernhard L. Mathisen grunnla sitt firma her, kjøpte gården 1899. Store utstillingsvinduer i første etasje etter ombygging med bærende stålkonstruksjon, ark. Ove Ekman. Heis til butikklokaler i tre etasjer, et av byens første stormagasiner. Aker forsyningsnemnds lokaler under okkupasjonen. Samme bygning som Nedre Slottsgate 10b. Karl Johans gate 16c i Oslo.JPG
17 19181928 Møllhausengården Oppr. bindingsverksgård i to etasjer. Ombygd 1918–1928 for Møllhausens konditori, ark. Andreas Bjerke og Georg Eliassen. Sundts premie 1928. Ombygd 1973, The Scotsman siden 1974. Skrædder Jensen - no-nb digifoto 20160128 00048 NB NS 000428b.jpg
Karl Johans gate 17 i Oslo.JPG
18b–c 1929 Horngården Del av Horngården, hovedadresse Øvre Slottsgate 21. Funksjonalistisk forretnignsgård på åtte etasjer oppført for Horn & Co, ark. Lars Backer og F.S. Platou. Sundts premie 1930. Horngården Egertorget Oslo 2012.jpg
19 før 1828/1918 Forretningsgård Oppført før 1828, ombygd 1912, ark. Kristen Rivertz og 1918, ark. Ole Stein. Karl Johans gate 19 i Oslo.JPG
20 1890-åra David-Andersengården Oppr. familien Egers gård, adr. Akersgata 22, revet 1840 pga. sammenføyningen av Karl Johans gate. Ny bygning, om- og påbygd 1890-åra, ark. Henrik Nissen for konsul Louis Samson. David-Andersens forretning siden 1927. Fotograf Per Rønning hadde lokaler i bygningen fra 1961 til sin død i 1986. Han tok over Atelier Hjelle, og slo det sammen med sitt firma All-Foto. Karl Johans gate 20 i Oslo.JPG
21 1895 Dopheidegården Ark. Bernhard Steckmest. Dopheides Magasin fra 1890-åra til ca. 1920. Karl Johans gate 21 i Oslo.JPG
22 1866 Stortingsbygningen Publikumsinngang fra Karl Johans gate. Stortingsbygningen fasade mot Karl Johans gate.JPG
24 Eidsvolls plass Eidsvolls plass Spikersuppa 2008.jpg
25 1898 Tostrupgården Oppført for gullsmedfirmaet J. Tostrup, ark. Torolf Prytz, Christian Fürst og Waldemar Hansteen. Tostrupkjelleren. Kaabe-Magazinet 19131995. Partikontorer for Fremskrittspartiet. Opprinnelig var dette politimester Morgenstiernes gård, oppført 1856 og Grave Gravesen drev restaurant her. Gården ble kjøpt av J. Tostrups juvelerfirma i 1885, som også kjøpte nabogården omkring 1895 og ble begge revet, og Tostrupgården ble oppført. Karl Johans gate 25 i Oslo 1890-åra OB.F14679k.jpg

Karl Johans gate 25 i Oslo.JPG

26 Studenterlunden Studenterlunden i Oslo.JPG
27 1975 Forretningsbygg Tidl. Brambanigården, eid av baker Bordoes og oppkalt etter senere eier Carl Brambani. Havanamagasinet i en årrekke. Under okkupasjonen 1940–1945 tysk bokhandel. Nybygg oppført 1975 for Fellesbanken, ark. Ernst Torp & Leif Torp, Sundts premie 1976/1977. Karl Johans gate ved Stortinget ca. 1880 - no-nb digifoto 20140410 00139 bldsa FA0347.jpg
Karl Johans gate 27 i Oslo.JPG
31 1874 Grand Hotel Grand Hotell Oslo 2006.jpg
33 1899 Magnusgården Oppført for kolonialkjøpmann Christian Magnus, ark. Ove Ekman. Magnus hadde drevet her i eldre gård siden 1874. I øvre etasjer Søstrene Larsens Privat-Hotel. Solgt 1896 og revet kort tid etter, nybygg 1899. Hotel Karl Johan. Til 2001 kolonialforretningen Oluf Lorentzen, som overtok Magnus' forretning. Tidl. også Alliance Conditori. Karl Johans gate 33 i Oslo.JPG
35 ca. 1867 Forretningsgård/teater Nr 35 var opprinnelig trebygning oppført av major Guttorm Rustad 1839, brant 1867. Nybygg for Rustads enke, ark. Jacob Wilhelm Nordan. Diorama-lokalet i 1890-åra, Wilhelm Peters' panoramabilder ble vist her. En tid Blomqvists kunsthandel, fra 1915 kinoen Victoria Teater, nå Scene West Victoria. Kinosentralen holdt også til her. Eid av Bennett Reisebureau i en årrekke fra 1896, de flytta inn året etter. Restaurert 1997. Nasjonal jazzscene inn i 2008. Karl Johans gate 35 i Oslo.JPG
37-39-41/43 1990 Paleet Shoppingsenter Tidl. tre gårder, 37, 39 og 41/43. Kopier av fasadene, det indre totalt endra i nybygget. Nr. 37, paleet dagens kjøpesenter har navn etter, tilhørte fra 1840 grosserer Andreas Tofte, oppførte privatbolig 1840–1841. Svigersønnen Thorvald Meyer overtok 1852, nybygg etter brann 1867, ark. von Hanno, regna som byens flotteste privatpalé. Oslo Handelstands Forening siden 1910. Under okkupasjonen 1940–1945 Restaurant Deutches Haus. Nr. 39 tidl. bolig oppført 1844 for generalkonsul Jacob Faye, ark. Thøger Binneballe, senere Carl Johan Teatret. Nr. 41/43 tidl. forretningsgård i fire etasjer, oppført i 1841, ark. Asmus Lenschow. På loftet lå Märthaskolen, syskole for «bemidlede unge damer» under kronprinsesse Märthas beskyttelse. Palassteatret 19141982 i bakbygning. Blom fra 1895 i annen bakbygning, alle tre bygninger på tomtene revet 1982/1983, og dagens fasade er en kopi i betong. Restaurantlokaler fra 1925 med interiør av Carl Berner og Jørgen Berner fjerna 2005. Fra 1872 H. Aschehougs bokhandel i nr. 43, overtatt av Johan Grundt Tanum 1928, Tanum bokhandel var kjedens største butikk til den ble kagt ned i 2020. Karl Johans gate 37 i Oslo.JPG
Karl Johans gate 39 i Oslo.JPG
Karl Johans gate 41-43 i Oslo (2).JPG
45 1897 Groschgården Tidl. del av Pilestredet 9, 1841 solgt til byråsjef Marcus Berg som oppførte bolliggård. Senere eid av Christian H. Grosch, revet av hans arvinger. Nybygg 1897, ark. Bernhard Steckmest. I en årrekke Hotel Westminster. I kjelleren rundt 1900 restaurant kalt Forlovelseskjelleren. Vervingskontor for Den norske legion (1941-1942). Nils Hauffs bokhandel 19111983, kjent for skilt fra mai 1945 med teksten «Stengt på grunn av glede», blå plakett om dette. Utsalg for Nidar sjokoladefabrikk, Nidarhjørnet. Isbaren Studenten 19571984. Pub og konsertlokale Last Train med inngang Universitetsgata. Hjørnet av Karl Johan og Universitetsgata - no-nb digifoto 20140318 00004 bldsa FA0434.jpg
Karl Johans gate 45 i Oslo.JPG
47 18411854 Universitetet i Oslo
Universitetsplassen
Tidl. del av Ruseløkken, lenge en stor fiskedam. Universitetets første bygninger oppført her, ark. Christian H. Grosch/Karl Friedrich Schinkel. Universitetet i Oslo sentrum.jpg

Galleri

Litteratur


Koordinater: 59.9130823° N 10.7390907° Ø