Storhamargodset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Det hørte et omfattende gods til garden Storhamar på 1600- og 1700-tallet. Mye av det var samlet sammen av Hannibal Sehested.

Nedenfor er ei liste over garder som hørte til under Storhamar, og når de ble solgt til sjøleie. De fleste gardene lå i bygdene Vang og Furnes.

Garder

Gard Gnr Bnr Solgt Bygd Nåv. kommune Merknad
Ajer[1] 1789 Furnes Hamar kommune
Almerud[2] 205 1728 Furnes Ringsaker kommune
Alu vestre[3] 307 1761 Furnes Hamar kommune
Alu østre[4] 306 1725(?) Furnes Hamar kommune
Arnkvern (nedre)[5] 299 1717 Furnes Ringsaker kommune
Arnset[6] 163 1729 Vang Hamar kommune Øde-Arnset var avlsgard under Storhamar.
Bjørke[7] 274 1773 Furnes Ringsaker kommune
Bjørtomten[8] 115 1734 Vang Hamar kommune
Bjørke[9] 194 1717 Vang Hamar kommune
Buttekvern[10] 200 1773 Furnes Ringsaker kommune
Børstad[11] 1740 Vang Hamar kommune
Deglum store[12] 272 1717 Furnes Ringsaker kommune
Deglum lille[13] 273 1719 Furnes Ringsaker kommune
Stor-Dørum[14] 177 1717 Vang Hamar kommune
Farmen[15] 189 1717 Vang Hamar kommune
Frogne[16] 181 1717 Vang Hamar kommune
Frøberg[17] 305 1717 Furnes Ringsaker kommune
Furuberget[18] 1800 Furnes Hamar kommune
Gammelgård[19] 1800 Furnes Hamar kommune
Gran[20] 161 1729 Vang Hamar kommune
Grefsheim 1777 Nes Ringsaker kommune Grefsheim var opprinnelig egen setegard med eget gods, men hørte til Storhamargodset fra tidlig 1600-tall.
Gresby[21] 203 1717 Furnes Ringsaker kommune
Gryttingsøgarden under Grytting[22] 157 1729 Vang Hamar kommune
Gudsås østre og vestre[23] 262 1717 Furnes Ringsaker kommune
Gålås nedre[24] 283 1717 Furnes Ringsaker kommune
Gålås øvre[25] 284 1717 Furnes Ringsaker kommune
Gåskvern[26] 202 1726 Furnes Ringsaker kommune
Hangenholen (nordre)[27] 208 1717 Furnes Ringsaker kommune
Hangenholen (søndre)[28] 208 1719 Furnes Ringsaker kommune
Hanum vestre[29] 179 1717 Vang Hamar kommune
Hanum østre[30] 178 1735 Vang Hamar kommune
Helstad[31] 175 1718 Vang Hamar kommune
Hol[32] 308 1775 Furnes Hamar kommune
Hol Østre[33] 187 1719 Vang Hamar kommune
Hommelstad[34] 174 1717 Vang Hamar kommune
Hov[35] 276 4 1717 Furnes Ringsaker kommune
Hovin (Hove) vestre[36] 251 1724 Furnes Ringsaker kommune
Hovin (Hove) østre[37] 250 1 1717 Furnes Ringsaker kommune
Høksnes[38] 160 1734 Vang Hamar kommune
Stor-Ile[39] 257 1717 Furnes Ringsaker kommune
Lille-Ile/Sør-Ile[40] 258 1718/1740 Furnes Ringsaker kommune
Stor-Ingvoldstad[41] 172 1733 Vang Hamar kommune Størsteparten i 1733, en sjettepart i 1736.
Jesnes øvre[42] 265 1718 Furnes Ringsaker kommune
Jesnes nedre[43] 266 1728 Furnes Ringsaker kommune
Jesnes søndre[44] 267 1725 Furnes Ringsaker kommune
Jevanol østre[45] 255 1717 Furnes Ringsaker kommune
Jevanol nordre[46] 256 2 1720 Furnes Ringsaker kommune
Jevanol vestre[47] 256 8 1717 Furnes Ringsaker kommune
Kirkeby[48] 291 1729 Furnes Ringsaker kommune
Krokstad (øvre)[49] 1717 Furnes Ringsaker kommune
Kårtorp (nordre)[50] 302 1717 Furnes Ringsaker kommune
Langtbort[51] 229 1772 Furnes Ringsaker kommune
Lier[52] 234 1717 Furnes Ringsaker kommune
Lindholt[53] 165 1734 Vang Hamar kommune Storhamar hadde 2 huder, mens 1 hud og 9 skinn var prestebord, og ble solgt i 1832.
Lund søndre[54] 1761 Furnes Ringsaker kommune
Myr[55] 249 1755 Furnes Ringsaker kommune
Mælum[56] 264 1717 Furnes Ringsaker kommune
Mælumsæteren (Mælumsætra)[57] 224 1778 Furnes Ringsaker kommune
Møystad, store og vesle[58] 180 1724 Vang Hamar kommune
Nederkvern[59] [!] 195 1776 Furnes Ringsaker kommune Også i sjøleie 1717-1753.
Opstad[60] 168 1717 Vang Hamar kommune
Præsterud (Prestrud)[61] 1792 Furnes Ringsaker kommune
Sandvold (vestre)[62] 1717 Furnes Ringsaker kommune
Skattum[63] 183 1725 Vang Hamar kommune
Skjellungberg[64] 241 1717 Furnes Ringsaker kommune
Snarud[65] 1717 Furnes Hamar kommune
Solberg[66] 304 1740 Furnes Ringsaker kommune
Sollerud vestre[67] 253 1717 Furnes Ringsaker kommune
Spaberg[68] 166 1734 Vang Hamar kommune
Stav[69] 1760 Furnes Hamar kommune
Stavsberg[70] 1791 Furnes Hamar kommune
Stenberg østre[71] 204 1728 Furnes Ringsaker kommune
Sørum[72] 207 1728 Furnes Ringsaker kommune
Tvet[73] 248 1755 Furnes Ringsaker kommune
Tørud (delvis)[74] 235 1719 Furnes Ringsaker kommune
Valsig øvre og nedre[75] 1717-1718 Furnes Hamar kommune
Vetten[76] 268 1717 Furnes Ringsaker kommune
Viker[77] 269 1760 Furnes Ringsaker kommune
Vikerødegården[78] 1800 Furnes Ringsaker kommune Også i sjøleie 1717-1745.
Stor-Vindhol[79] 167 1 1729 Vang Hamar kommune
Velt-Vindhol[80] 167 3 1728 Vang Hamar kommune
Vold[81] 1767 Furnes Hamar kommune
Vollum (Kylstad)[82] 262 3 1729 Furnes Ringsaker kommune
Øverkvern[83] 201 1 1756 Furnes Ringsaker kommune En del til 1739, resten til 1756.
Ålstad[84] 171 1731 Vang Hamar kommune Storhamar eide 1,5 av 4 huder.

Referanser

 1. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 722.
 2. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 77.
 3. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 702.
 4. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 695.
 5. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 638.
 6. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 161.
 7. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 469.
 8. Stensrud og Tomter, Vangsboka, bind 3, side 15.
 9. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 361.
 10. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 38.
 11. Coldevin, Norske storgårder, bind I, side 416.
 12. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 457-458.
 13. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 466.
 14. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 502.
 15. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 361.
 16. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 110.
 17. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 684.
 18. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 714.
 19. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 711.
 20. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 145-147.
 21. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 59.
 22. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 75.
 23. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 404 og 409.
 24. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 540.
 25. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 546.
 26. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 53.
 27. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 93 og 101.
 28. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 93 og 101.
 29. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 19.
 30. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 19.
 31. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 464.
 32. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 706.
 33. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 285.
 34. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 423-426.
 35. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 484-485.
 36. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 327.
 37. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 320.
 38. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 133.
 39. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 378.
 40. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 383 og 389.
 41. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 375.
 42. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 425.
 43. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 431.
 44. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 436.
 45. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 355.
 46. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 362.
 47. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 371.
 48. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 593.
 49. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 654.
 50. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 667.
 51. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 195.
 52. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 217.
 53. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 191.
 54. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 734.
 55. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 315.
 56. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 419.
 57. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 186.
 58. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 75.
 59. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 11.
 60. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 264.
 61. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 718.
 62. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 647.
 63. Stensrud, Vangsboka, bind 1, side 158.
 64. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 255-256.
 65. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 755.
 66. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 678.
 67. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 336.
 68. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 206.
 69. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 743.
 70. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 739.
 71. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 71.
 72. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 89.
 73. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 306.
 74. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 221.
 75. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 746 og 752.
 76. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 440.
 77. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 446.
 78. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 450.
 79. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 229.
 80. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 229.
 81. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 729.
 82. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 413.
 83. Bleken-Nilssen, Furnes Bygdebok I, side 45.
 84. Stensrud, Vangsboka, bind 2, side 319.

Litteraturliste

 • Toralv Bleken-Nilssen. Furnes Bygdebok I. Furnes historielag, 1941.
 • Axel Coldevin. Norske storgårder, bind I. 1950.
 • Odd Stensrud. Vangsboka, bind 1. Vang historielag, 1983.
 • Odd Stensrud. Vangsboka, bind 2. Vang historielag, 1988.
 • Odd Stensrud og Ole Jacob Tomter. Vangsboka, bind 3. Vang historielag, 2004.


Koordinater: 60.791691° N 11.039381° Ø