Svene kirke og kirkegård

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Svene kirke ligger i Flesberg kommune i Buskerud.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Svene kirkegård er inngjerdet av et gjerde av store kantsatte steinheller.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Svene kirke og Svene kirkegård ligger i Flesberg kommune i Numedal i Buskerud, øst for Numedalslågen og vest for Numedalsbanens trasé, på gården Svenesunds grunn.

Svene kirke

Svene kirke står på et gammel kirkested. Dagens kirke, en laftet korskirke, ble oppført på initiativ fra daværende sogneprest Berthelsen, og ble innviet i 1738. Den har rundt 200 sitteplasset. Kirken erstattet en stavkirke på stedet. Smijern fra denne stavkirken ble overført til den nye kirkens vestdør. Kirkens fire korsarmer og midtrommet utgjør kvadrater med sider på 5,5—6 meter. Tømmerveggene hviler på grunnmur av bruddstein, og veggene ble bordkledd utvendig i 1777. Reparasjoner ble fortatt og trebord erstattet på 1870-tallet.

Altertavlen er Nattverden, malt på lerret i 1696 av Niels Bragernes, en kopi av alterbildet i Lyngdal kirke i samme kommune. Den har en portalformet ramme fra 1748, skåret av Iver Øvstrud.

Sakristiet er oppført samtidig med kirken, og tømmerveggene er laftet sammen med kirkens vegger. Kirken ble staffert av Anders Bentzen i 1749. Orgel gitt av sølvverksarbeidere og satt opp i 1797, reparert og endret i slutten av 1800-årene, restaurert av Ernst Junker i 1976. Kirken har to eldre kirkeklokker, den ene er lagt av E. Rønning i Christiania (1781), den andre av Anders Olsen HolteToten (1870).

Svene kirkegård

Svene kirkegård kjennetegnes av at den er inngjerdet av store kantsatte steinheller. Til noen av disse er det festet jernringer for tjoring av hester. En av hellene har en delvis leselig innskrift, datert 1810. Kirkegården har overbygget port i vest. Et eldre benhus ble overlatt til Lågdalsmuseet i 1939, da nytt uthus ble bygget på benhusets tomt.

På kirkegården finnes fragment av middelaldersk hjulkors av kleber, og enkelte støpejernskors fra 1800-tallet. Ellers er kirkegården av nokså begrenset omfang, der bygdas gårdsnavn går igjen på gravminnene.

Galleri

Kilder og referanser