Sverre Stene (1902–1977)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sverre Stene.
Foto: Ukjent, faksimile fra Studentene fra 1920 (1970).

Sverre Stene (født 1. juni 1902 på Madagaskar, død 18. april 1977) var sivilingeniør, i en årrekke ansatt ved Statens institutt for folkehelse (dagens Nasjonalt folkehelseinstitutt), hvor han blant annet jobbet med drikkevann- og kloakkspørsmål.

Familie

Sverre Stene var sønn av misjonsprest og lærerskolestyrer John Stene (1869–1944) og lærer Helga Thomine Bakke (1874–1959), og søster av blant andre pedagog og likestillingsforkjemper Helga Stene (1904-1983). Han ble gift i 1932 med Aasta Marie Svendsen (1906-1991).

Liv og virke

Da Sverre Stene ble født, virket faren som misjonsprest på Madagaskar, men familien flyttet etter få år tilbake til Norge.

Stene tok examen artium i Stavanger i 1920, og i 1925 tok han eksamen fra kjemiingeniørlinja ved Norges Tekniske Høgskole. Han ble dr. techn. i 1952, også ved NTH, på avhandlingen A contribution to the theory of systematic extraction and other related convection problems (opprinnelig trykket i Stockholm i 1944). I 1948 foretok han en studiereise til USA med Rockefeller-stipend.

Stene var assistent ved NTH 1925-1926, før han var hvalfangstkjemiker ved Salvesens landstasjon i Leith Harbour, Sør-Georgia, 1926-1928. Han hadde deretter et studieopphold ved Berlins universitet 1928-1929.

I 1929 ble Stene ansatt ved det nyopprettede Statens institutt for folkehelse (dagens Nasjonalt folkehelseinstitutt), hvor han forble ansatt yrkeskarrieren ut, til han pensjonerte seg i 1967. Fra 1949 var han sjefsingeniør. Særlig i årene etter krigen var Stene i stor grad engasjert med drikkevanns- og kloakkspørsmål i et folkehelseperspektiv, og han deltok i en rekke konferanser og møter om dette temaet, både i Norge og i utlandet.

Sverre Stene var medlem av Norges tekniske vitenskapsakademi fra starten av. Han utga rundt 30 vitenskapelige publikasjoner, vesentlig innen anvendt fysikalsk kjemi, analytisk kjemi, og nevnte drikkevanns- og kloakkspørsmål.

Enkelte bosteder

Ved folketellingen for 1910 er Sverre Stene oppført sammen med foreldrene og tre søsken i Ladegårdsveien 49 i Stavanger (dagens Lagårdsveien). I adresseboka for Oslo for 1933 er han oppført på adressen Geitmyrsveien 75 (dette er samme adresse som Folkehelseinstituttet). I adresseboka for 1950 er han oppført på samme adresse, nå spesifisert til bygning 1. I adresseboka for Oslo for 1975/76 er han oppført i John Colletts allé 115.

Ettermæle

Sverre Stene er gravlagt i familiegrav på Vestre Aker kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Sverre Stene er gravlagt i familiegrav på Vestre Aker kirkegård i Oslo.

Kilder