Tangerud (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tangerud jordbrukshistorie går helt tilbake til jernalderen. Vernet fegate, steingjerde og gravhauger er omtalt.
Tangerud plan 1995. Byantikvaren ønsker her å bevare de enkelte kulturminnene innefor et helhetlig landskap. Beboerne pålegges å hindre ødeleggelser.

Tangerud, vestre (gnr. 102/945) og østre (gnr. 102/946) er to gårder i Oslo, nord for Skårerødegården og Tangerudkrysset i Lørenskog. Østre Tangerud ligger lengst øst i Tangerudveien.

Navnet er et sammensatt navn som kommer fra norrønt: tangi og rud, og betyr «rydningen på tangen» (mellom to sammenløpende bekker).

Kort om Tangeruds historie

Gårdene sognet opprinnelig til Skedsmo, men geografisk var det mer naturlig for gården å tilhøre Lørenskog. Bøndene på Tangerud søkte derfor om å bli overført til Lørenskog både i 1848 og 1862, men uten hell. I 1865 ble det imidlertid besluttet at barna på Tangerud skulle få gå på skole i Lørenskog, og saken ble lagt død inntil videre.

Da Lørenskog ble egen kommune, kom saken opp på ny. Skedsmo kommune kom i 1915 og 1921 med forslag om å makeskifte Tangerud mot deler av Grønlia, men det var ikke Lørenskog kommune interessert i. Tangerud-barna måtte nå ta toget for å komme på skole i Sagdalen. Etter andre verdenskrig ble spørsmålet om Tangeruds tilhørighet på ny brakt på banen, men noen endelig avklaring kom ikke før i slutten av 1970-åra, da også Oslo kommune var kommet på banen. Med virkning fra 1. januar 1980 ble det meste av Tangerud, med 53 personer, overført fra Skedsmo til Oslo, bydel Stovner. En mindre del, med 36 personer, ble overført fra Skedsmo til Lørenskog. Ved samme grenseregulering ble tre personer overført fra Lørenskog til Skedsmo.

Tangerudområdets historie fram til 1980 er nærmere beskrevet i Tangerud (Skedsmo).

Tangeruds spesielle jordbrukshistorie

Tangerud har en så egenartet jordbrukshistorie at både Byantikvaren og Riksantikvaren har bistått ved oppsettingen av en egen informasjonstavle om temaet. Tangerud blir her omtalt som det best bevarte forhistoriske gårdsanlegget i Oslo. Blant annet er det avdekket kokegroper og stolpehull som indikerer bosetning og gårdsdrift så tidlig som i første del av eldre jernalder.


Kilder


0230 Lorenskog komm.png Tangerud (Oslo) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.95044° N 10.94572° Ø