Tettsted

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Et tettsted er et område med sammenhengende bebyggelse der det bor minst 200 mennesker og i hovedsak ikke er mer enn 50 meter mellom hus. Etter at begrepet by fikk et nytt innhold har tettstedene vært den viktigste enheten i befolkningsstatistikken.

Det er ofte ikke samsvar mellom by- og kommunegrenser og tettstedenes grenser, for eksempel strekker tettstedet Oslo seg langt inn i Akershus. Dette fører til at det ikke alltid er sammenfall mellom tettstedene statistikken opererer med, og de som brukes i dagligtale. For eksempel regnes Lørenskog og Son av de fleste som egne tettsteder, men i befolkningsstatistikken inngår de i henholdsvis Oslo og Moss.

Litteratur og kilder