Finland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Finlands hovedstad: Helsinki sentralstasjon, åpnet i 1919, et landemerke i byen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Finland (finsk: Suomi) er et av de nordiske landene, med grense mot Norge. Landets var fra 1100-tallet en del av Sverige. Etter nærmere syv århundrer med svensk styre ble det så, i 1808, erobret av Alexander I og underlagt Russland som et storhertugdømme. Finland erklærte seg uavhengig kort tid etter oktoberrevolusjonen i 1917, og den 4. januar 1918 ble selvstendigheten anerkjent.

I 1939 gikk Sovjetunionen til angrep på Finland. I månedene som fulgte ble Vinterkrigen utkjempet. Finland måtte gi fra seg territorium og mye av sin industri da krigen sluttet våren 1940, men hadde klart å forhindre at hele landet ble okkupert. Under Vinterkrigen var det sterk støtte til Finlands sak i de andre nordiske landene, og 895 nordmenn kjempet på finsk side.

Etter Tysklands angrep på Sovjetunionen sommeren 1941 kom Finland inn i andre verdenskrig. Fra finsk side kalles dette fortsettelseskrigen. Gjennom deltagelse i den tyske offensiven mot Sovjetunionen håpet man å ta tilbake områdene som gikk tapt i 1940. Men i 1944 sendte Stalin 600 000 mann for å angripe Finland, og det var såvidt finnene med tysk hjelp unngikk å bli okkupert. Noe senere i 1944 var det klart at tyskerne hadde tapt på Østfronten, og mens Tyskland begynte sitt tilbaketog sluttet Finland separatfred med Sovjetunionen. Nye områder ble avstått til Sovjetunionen, og Finland måtte betale krigsskadeerstatninger. Finland holdt seg under den kalde krigen nøytralt. Landet var klart vestlig orientert, men militært holdt man seg utenfor allianser. I 1995 gikk landet inn i EU.

Både finsk og svensk er offisielle språk i Finland. Størsteparten av befolkningen har finsk som førstespråk, men de to er offisielt sidestilt. En betydelig andel av de finsktalende kan også svensk.

I Norge bodde det pr. 1. januar 2013 6652 personer som enten var førstegenerasjons innvandrere fra Finland eller hadde to finskfødte foreldre.[1]

Referanser

  1. SSB: Tabell: 05185: Utenlandsfødte, etter kjønn og landbakgrunn