Trygve Torgersen (1893–1958)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Trygve Torgersen i 1915, bilde fra Botsfengselets fangedagbok.

Trygve Torgersen f. Hansen (født 4. september 1893 i Oslo, død juli 1958 samme sted) var arbeider i Oslo. Han er mest kjent som faren til Fredrik Fasting Torgersen.

Han ble døpt 26. desember 1893 i Petrus kirke. Foreldre var gassverksarbeider Andreas Hansen, født i 1851 og Hedda Olsen, født i 1857. De var viet i 1884 i Kampen kirke. Faddere var A. Berggren, torgarbeider, Olava Berggren, O. A

Han ble konfirmert 04. oktober 1908 i Sagene kirke. Familien bodde i Grimstadgata 16.

Trygve Hansen, arbeider, Sandakerveien 30 og Dagmar Birgitte Fasting, skofabrikkarbeider, ble viet 12. mai 1912 i Sagene kirke. Forlovere var Ole Martinsen og Sverre Jonassen.

Trygve Hansen skiftet etternavn til Torgersen en gang før 1914/1915, da han hadde et opphold på Botsfengselet[1] Dette var ikke hans første fengselsopphold. Han var dømt til betinga fengsel i 37 dager Nedre Telemark i 1911, 50 dager for løsgjengeri i Kristiania i 1913 og 60 dager for forsøk på grovt tyveri i 1914. I februar 1915 fikk han så seks måneders fengsel for grovt tyveri.

Paret ble separert ved fylkesmannens bevilling 5. november 1914, og fraskilt 17. januar 1916 ved departementets avgjørelse.

Trygve Torgersen ble viet på nytt borgerlig med Dagmar Birgitte Fasting Torgersen 14. april 1926 i Sagene kirke. Forlovere var anleggsarbeider Hartvik Olsen og anleggsarbeider Aksel Løvholm.

Trygve Torgersen og Dagmar Birgitte Fasting Torgersen, ble etter megling hos sognepresten, separert ved fylkesmannens bevilling 21. desember 1932. Det var ingen gjeld i fellesboet. Hustruen beholdt leiligheten, innboet og barna. Hustruen ble tilstått bidrag av mannen, så sant han var i stand til å betale det. Bidraget til hustruen alene ble satt til kr. 10. Det ble opplyst at det var seks barn i ekteskapet. De ble etter megling i forliksrådet, separert for andre gang ved fylkesmannens bevilling 29. juni 1935, hvor det ble opplyst at det var syv barn i ekteskapet.

De ble også separert pr. 1. oktober 1948, og pr. 1. desember 1950.

De hadde åtte barn sammen:

 • Lorang Fasting, født 02.02.1913 i Oslo.
 • Victor Arild, født 15.10.1916 i Oslo.
 • Astrid Viktoria, født 12.07.1919 i Oslo
 • Johan Marinius, født 05.01.1922 i Oslo
 • Margith Bjørk, født 23.10.1928 i Oslo
 • Dagmar Hedda, født 12.12.1929 i Oslo
 • Victor Arild, født 22.09.1931 i Oslo
 • Ludvig Fredrik, født 01.10.1934 i Oslo.

Han bodde på begynnelsen av 1930-årene i Sagveien 23. Senere flyttet han til forskjellige adresser i Oslo, men også til Aker, ofte i tilknytning til herberger og institusjoner eller til enkelte privatpersoner. I 1938 var han til sjøs, før han året etter vendte tilbake til Sagveien, og etterhvert gjenopptok sitt tidligere skiftende bomønster. En periode under okkupasjonen, fra slutten av 1941 til utover i 1942, hadde han adresse Nedre Stjørdal, Vestgaard. Fra 1949 til 1951 sto han oppført med ukjent adresse, men hvor han bodde i en campingvogn tilhenger ved Brekke i Maridalen og ved Sognsvann. I 1956 bodde han i Åkebergveien 50, en kommunal arbeiderbolig med 80 ett-roms leiligheter med kjøkken.

Trygve Torgersen døde primo juli 1958, 64 år. Han var dagarbeider, løsarbeider, grunnarbeider. Hans bopel var da Stubberud, Sogn. Dødsårsaken var ifølge dr. Harboe: Mors subita causa ignotae. Dette regnes i dag som en slurvete dødsmelding; det betyr «plutselig død av ukjent grunn», og sier altså veldig lite.

Referanser

 1. Trygve Torgersen i Botsfengslet, Karakter-/fangebøker, nr. 47, 1914-1915 fra Digitalarkivet.

Kilder

Av Sigurd Rødsten:

 • Trygve Torgersen i Historisk befolkningsregister.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 15, 1926 – 1950, s. 197.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, J, Fødselsregister 5, 1928 – 1941, s. 160.
 • Petrus prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 4, 1888 – 1898, s. 113.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 7, 1889 - 1899, s. 57.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 8, 1891 - 1908, s. 178.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 5, 1898 – 1911, s. 109.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 9, 1911 – 1920, s. 12.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 13, 1920 – 1929, s. 121.
 • Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 14, 1909 – 1912, s. 121.
 • Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad.
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1958, 283.
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1975, 634.
 • Oslo skifterett, Hbd, Dødsfallsprotokoll, avd. III, 19, 1958, s. 19.
 • Oslo skifterett, Gaf, Dødsfallsprotokoll, 1975, dfnr. 5704 III.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fcca, Register ekteskapssaker, 70, 1932 – 1972.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fdcd, Register bidragssaker, 49, 1930 – 1983.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 3, 1932 – 1933, 1047/32.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 4, 1934 – 1935, 1047/35.
 • Statsarkivet i Oslo: Oslo politidistrikt, Jcad, 3642 a – 3644 e, Domsakt nr. 1848/58, Torgersen-saken, 20 arkivesker.
 • Bjørneboe, Jens. Tilfellet Torgersen. Pax. Oslo 1973.
 • Johan Dragvoll. Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitet i Bergen, 2009.