Valle videregående skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Valle videregående skole.
Foto: Morten Kleven. (2011).

Valle videregående skole, tidligere kalt «Småbruker'n», er en avdeling under Lena-Valle videregående skoleLena i Østre Toten.

Skolen ble etablert i 1917 som småbruksskole på garden Vestre Valle, og dermed fikk Oppland fylke sin tredje landbruksskole på få år. Valdres jordbruksskole og Klones ble etablert i 1915. I dag er Valle en naturbruksskole, med om lag 150 elever, eget gardsbruk og egen skog.

12. juni 2014 ble det avgjort at Valle videregående skole skulle slås sammen med Lena videregående skole. Det ble samtidig lagt vekt på at Valle skulle være hovedskolen for naturbruksutdanning i fylket.

De første åra

Det var herredsagronom Kristian Tollersrud som var den første skolestyreren på Valle. 1. november 1917 startet det første femmånederskurset, og skolestyrer Tollersrud tok i mot tolv gutter og tre jenter den første skoledagen. Østre Toten kommune var ansvarlige for oppstarten av småbrukerkurset, men allerede i 1919 tok fylket over drifta av skolen. En egen hagebruksskole ble opprettet i 1919. De neste årene ble det bygget ut stort på Valle med nytt undervisningsbygg, rektorbolig, snekkerverksted, lærerbolig, stabbur og sjuseters utedass. Det var den kjente, norske arkitekten Arnstein Arneberg som sto bak tegningene. I 1922 ble småbruksskolen og hagebruksskolen slått sammen til Oppland småbruks- og hagebruksskole.

De første årene hersket det en folkehøgskoleånd på Valle. Alle gikk om hverandre og satt ved samme bord til måltidene. Frie foredrag og diskusjoner var en del av skolehverdagen. Kjente gjesteforelesere som dikterpresten Anders Hovden, valdresdikteren Anders Underdal, spillemann Olav Mo, Olav Midttun, Hulda Garborg og Betzy Kjeldsberg kom til Valle. "Et hotell for reisende demokrater" kalte noen av elevene Valle i et avisinnlegg i 1924.

Utbygging

Flyfoto av Valle rundt 1950, trykt i Totens bygdebok I (1952).
Foto: Widerøe

Utbygginga på Valle fortsatte, og i 1927 ble det bygget smie. I 1933 ble det gamle våningshuset revet, og et nytt internat kom opp. Ny driftsbygning kom på plass i 1941-42.

I 1936 ble det gjort forsøk med ku som trekkraft på Valle. Kyrne Veslemøy og Åse ble trent opp, men det ble med et kortvarig forsøk. Den første traktoren kom til Valle i 1942 - en Deutz. Fra og med 1966 er småbruks- og hagebruksskolen fullt motorisert.

23. desember 1965 sto følgende å lese i Nationen: «Tibets to første agronomer uteksaminert ved skole i Oppland». Det var Wangchuk Gyalpo og Rinzin Tshering som hadde gått ut fra årskurset på Valle dette året. Wangchuk satt senere i den tibetanske eksilregjeringa i India.

Fra 1982 hadde Valle landbruksskole skogkurs ved sin filial i Hov i Søndre Land. I 1994 ble skogbruksfaget til lærefag, med fullstendig utdanning fram til fagarbeider i skogbruk. Skogavdelingen i Hov var i drift til 1998, da ble skogbruksutdanninga flyttet til Valle.

I 1989 tok Valle over drifta av garden Presteseter i Vestre Toten.

Færre landbruksskoler

I etterkrigstida skjøt industrialisering og urbanisering fart i Norge, og titusenvis av gårdsbruk ble lagt ned. Landbruket i Oppland ble enda mer todelt enn før; på flatbygdene ble det produsert korn, poteter og grønnsaker, mens det i fjellbygdene var mest husdyrhold. Denne omleggingen av landbruket førte til at det også ble nødvendig å se på antallet landbruksskoler i fylket. I 1968 ble det vedtatt på fylkestinget at jordbruksskolen i Valdres og landbruksskolen på Storhove skulle legges ned. Valle og Klones skulle bygges ut til å bli landbruksskolene for opplandsungdommen i framtida. Dette førte til store endringer for Valle, som nå skiftet navn fra Oppland småbruks- og hagebruksskole til Valle landbruksskole. Nye kurs og stadig større aktivitet de neste åra ga behov for større plass. Fra 1974 til 1982 ble skolen bygget ut i stor stil, og nesten hvert år ble nye hus eller påbygg tatt i bruk. Kontorfløy i 1975, redskapshus i 1976, verksted i 1977, veksthus i 1980, grisehus i 1981 og fjøs i 1982.

Personer som har gått på Valle

Kilder og litteratur