Verma

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Verma
Foto: Halvard Hatlen

Verma er et bygdesentrum i Rauma kommune, i Romsdalen. Verma ligger lengst sør i Romsdalen der dalen stiger opp til Bjorli i Oppland. Verma har omtrent 100 innbyggere, og hovednæringene er gårdsbruk og trevare.

Dalen er smal og har bratte lier opp til fjellet. Navnet Verma har betydningen ‘varm’. Klimaet om sommeren er tørt og varmt, derfor preges dalen av en mer østnorsk naturtype enn Romsdalen ellers. Her finnes artsrike blomsterenger og tørre skoger. Opp mot fjellet ligger nedlagte seterbruk.

Romsdalen var tidligere (er) inndelt i ner-dalen (nedre del), me-dalen (mitre del) og øver-dalen (øvre del), hvor Verma ligger. Øverdalen var tidligere brukt som bygdenavn. Da Raumabanen ble bygget tok NSB elvenavnet Verma i bruk som navn på jernbanestasjonen, slik de gjorde flere andre steder (Lora, Vinstra (tettstad)). Verma jernbanestasjon er ikke i bruk som ordinært stoppested for togene på Raumabanen. Jernbanebruen Kylling bru krysser dalbunnen før Raumabanen fortsetter inn i vendetunnelene Kylling tunnel og Stavem tunnel. Øverdalen kapell er kirke for bygdene lengst sør i Romsdalen.

Vermedalen er en sidedal og går mot nordvest og er en typisk U-dal. Elven Vermåa har en lengde på 12 km og renner ut i Rauma elv. Vassdraget utnyttes til kraftproduksjon, og kraftstasjonen Verma kraftverk ligger på Verma.

Bilder fra Verma