Vollen (strøk i Asker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Slemmestadveien slynger seg fra nord mot sør. Til høyre i bildet tar Vollenveien av mot vest, og vi ser Vollen handelssted med Kafé Oscar. I bukta ser vi Vollen MArina og Vollen Fjordkro (nærmest) og (bak) brygga der passasjerfergen "Prinsen" har anløp. Den halvsirkelformede bukta kalles Maudbukta. Her hadde Christian Jensen båtbyggeri, og her ble "Maud" sjøsatt i 1917. Oppe til venstre ligger Arnestad Bruk.
Foto: Ukjent / Budstikka
Flyfoto av Vollen.
Foto: Karl Harstad
Drosjesjåfør Arvid Christensen fotografert foran Vollen Hotel ca. 1925.
Foto: Ukjent, fra Asker bibliotek

Vollen er et strøk i Asker. Senteret ligger ved fjorden, der Vollenveien fra Gjellum møter Slemmestadveien. Gården Vollen ble skilt ut fra Nordre Gisle først i 1762, men strandstedet Vollen har en historie tilbake til vikingtiden. «Naustvollen» var trolig samlingsstedet for leidangen vest for Oslofjorden. I Sjøvollbukta litt nord for Vollen sentrum er det gravd ut av mudderet et frakteskip fra 1200-tallet. Vollen har alltid vært forbundet med fiske og sjøfart, jakter og jakteskippere. Vollen var skipingshavn for Dikemark jernverk på 1700-tallet, senere skipet man ut isblokker, granittblokker og hageprodukter.

Pga. kalkholdig jord, gunstig klima og godt marked i hovedstaden ble hagebruk meget utbredt fra 1860-70-årene. En del gartnere i distriktet hadde en tid egen båt, “Paragon”, som fraktet torgkonene og varene til byen. Askerbringebær ble en egen bærsort. Opprinnelig het den Paragon og var tatt hjem fra Frankrike.

Vollen har en rik skipsbyggingstradisjon. Christian Jensen startet sitt båtverft i 1898 og førte dermed tradisjonen videre fra Søren Gudmundsen, som hadde bygd skarpseilere i Vollen fra ca. 1870, og den samtidige og meget dyktige bruksbåtbyggeren Hans Breskehaugen. I 1905 gikk ingeniør Johan Anker og Christian Jensen i kompaniskap, og en rekke meget kjente regattabåter kom fra Anker & Jensens Baatbyggeri a/s. I 1915 skilte de lag, og i 1916–17 ble polarskuta «Maud» bygd for Roald Amundsen ved Arnestad Træskibsværft, som Christian Jensen hadde etablert. Maudbukta er blitt et geografisk og historisk begrep i Vollen. Båtbyggeriet til Johan Anker eksisterte frem til 1950-årene.

Den første eieren av Vollen etter at stedet ble skilt ut fra Nordre Gisle, var Hans Gulbrandsen. I 1870 kjøpte Hans Kr. Christensen, som var født på Arnestad, Vollen og Stålenga. Han var en meget driftig mann, drev som skomaker og jakteskipper. I 1870 startet han landhandel med bakeri i Vollen. Det eksisterte til 1964. Han reiste den store hovedbygningen, der det senere var pensjonat. På Haugen ble det startet en annen landhandel som Ole Lund overtok i 1900. Den gikk videre til svigersønnen Knut Nilsen.

I 1988 kjøpte Tore Sigernes handelsstedet i Vollen med åtte bygninger. Det gamle bakeriet ble restaurert. Den høye pipen på bakeriet er ikke lenger i bruk, men er blitt Vollens logo. Café Oscar, åpnet 1990, er blitt et populært sted – oppkalt etter «D/S Oscar», som var i rute mellom Sætre og Kristiania fra 1903. Vollen Handelssted ble tildelt Asker kommunes byggepris i 1991 og Askers kulturpris i 2000. I 1899 fikk Vollen eget poståpneri, som ble nedlagt i 1997 etter sterke protester fra lokalbefolkningen. Bibliotekfilial ble åpnet i 1915, men også den ble nedlagt i 1997.

Vollen sentrum er et aktivt sted med bakeri, kafé, restaurant, fjordkro, brukthandel, galleri, marina m.m. På den andre siden av Slemmestadveien fikk Vollen Helselag (stiftet 1947) i 1985 sitt eget hus med plass til lege, fysioterapeut, helsestasjon, Vollen seniorsenter, postkontor (nedlagt) og bibliotek (nedlagt). Bak helsehuset, i «Båtbyggerlia», ble det i 1999 bygd 20 eldreboliger, og boligbyggingen fortsetter opp langs Vollenveien, i Gislehellinga og rundt Dyrhusbakken ved Østenstaddammen. Det planlegges over 500 nye boliger i Arnestad skolekrets i perioden frem til 2016.

Vollen har lang kystlinje med fine bademuligheter. Berggrunnen i disse delene av Asker består av kalksteins- og leirskiferlag fra kambrosilur-tiden (570–410 mill. år siden). De ble avsatt på havbunn i vannrette lag, men foldninger i devon-tiden (410–355 mill. år siden) har reist dem opp i mange slags vinkler. På Evjeodden, Rabben og Elnestangen ser vi dem i mørke og lyse striper. Geologien er interessant – det er forholdsvis lett å finne fossiler – men det blir ingen innbydende svaberg for badende. Rabben ble etablert som privat badestrand i 1930-årene. I dag eier Asker kommune over 300 dekar strandeiendommer i Vollen med en strandlinje på nærmere 2,7 km. Kyststien går langs hele stranden. Ved Hjalmardammen ved Rabben finnes rester av ishus. Isdammer og utskipingsplasser lå tett.

Vollen Kystkultursenter ble etablert i 1994. Det er underlagt Asker Museum og holder til i Selvikvillaen ved Lille-Rabben. Asker kommune overtok villaen i 1953 og restaurerte den i 1994. Ved Maudbukta lå Borgersens gamle smie, dessverre ikke bevart. Han var smed fra 1887 til 1937.

Stedsnavnet Vollen er populært og har etter hvert kommet i bruk om et stadig større område, mot Bjerkås, Gisle og Østenstad. Arnestad skole, Vollen skole, Arnestad idrettsplass og Vollen idrettshall ligger sentralt i området. Sjøskolen ligger i Bruksveien. Musikksenter og barnehage i Håkavik. Fra 1996 har hurtigbåten Prinsen gått i rute Slemmestad-Vollen-Oslo. Det er planer om å bygge en «kystby» knyttet til Vollen. Den sterkt trafikkerte Slemmestadveien er noe utbedret, og det er bygd en egen miljøgate gjennom senteret. Én velforening: Vollen Vel.

Koordinater: 59.807186727635916° N 10.485500992065417° ØAsker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Vollen (strøk i Asker) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.