Wilhelm Christian Magelssen (1841–1922)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Wilhelm Christian Magelssen.
Foto: Hentet fra Norges gejstlighet i 1914 (1915)

Wilhelm Christian Magelssen (født 2. juli 1841 i Sogndal, død ca. 15. november 1922 i Kristiania) var teolog. Han virka som sokneprest i flere bygder på det indre Østlandet, i tillegg til Berg på Senja. Magelssen avslutta karrieren som prost over Hadeland og Land.

Bakgrunn og utdanning

Magelssen vokste opp i Vestre Toten, der faren Wilhelm Christian Magelssen (1804–1876) ble sokneprest i 1842. Mora het Maren Dortea Marie f. Christie (1805-82); også hun var fra en prestefamilie. Wilhelm Christian Magelssen var del av en stor søskenflokk på elleve unger.

Wilhelm fikk skoleundervisning hjemme, dels av noen huslærere og dels av et par eldre lærere. I 1858 flytta han til Christiania, der han leste til eksamen artium ved H. W. Otesens privatskole. Han tok eksamen året etter og deretter forberedende prøve ved Universitetet i Christiania. Magelssen reiste deretter hjem til Vestre Toten, der det var hans tur til å undervise småsøsken, i tillegg til noen barn i nabolaget.

Prest

Wilhelm Christian Magelssen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I pakt med slektstradisjonene begynte Wilhelm og brødrene Christian (1837-1917) og Nils (1848-1934) å studere teologi. Han tok fatt høsten 1862, og delvis parallelt (i 1864) gikk han på infanteriskolen for reserveoffiserer. I 1865-folketellinga er han titulert som «Reservelieut og stud theologia».

Magelssen tok teologisk embetseksamen i 1866 og ble deretter personalkapellan for faren hjemme på Toten. Fra 1869 var han prest i Berg på Senja, der han overtok etter Carl F. Holmboe. Lærer og kirkesanger Hans Christian Bergersen karakteriserte Magelssen som «en av disse vel utrustede prester helt fra ungdommen av, en jeg fra første møte ble særlig glad i. Disse to prestefamilier [Holmboe og Magelsen] stod i stor akt og ære i Bergs menighet, og jeg syntes å forstå at de satte merker etter seg.»

I 1878 kom han tilbake til Østlandet. Først var Magelssen residerende kapellan i Sigdal, og der opplevde han og familien det tragiske at kapellangarden brant ned. Heldigvis kom ingen mennesker til skade.

I 1887 ble han utnevnt til sokneprest i Nordre Land. En av de store sakene i Magelssens tid her var flyttinga av Nordsinni kirke fra den høgtliggende tomta på Hogne til dalbotnen. Den nye kirka ble innvia av Magelssen 9. november 1898.

Da han innvia Nordsinni kirke, hadde han alt tiltrådt som sokneprest i nabobygda Søndre Land, etter ti år i Nordre. I tillegg var han fra 1897 prost over Hadeland og Land.

Magelssen ble pensjonist i 1912 og flytta til Kristiania, der han ble gravlagt i november 1922.

Kone og barn

Utdrag fra nekrologen i Aftenposten, 15/11 1922.

Han ble i 1870 gift med Inger Marie Enger (1844-1917), også hun fra Toten, og de fikk blant annet sønnene Sverre (1881-1939) og Rolf. Rolf Magelssen (1883-1967), som arbeidde i forsikringsbransjen, var Høyre-politiker og ordfører i Aker herred.

Kilder og litteratur

Eksterne lenker