Birger Fjeld Halvorsen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Birger Fjeld Halvorsen fotografert på midten av 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Birger Fjeld Halvorsen (født 11. februar 1877 i Kristiania, død 13. desember 1942) var kjemiingeniør, en sentral person i utviklingen av den norske lysbueprosessen på begynnelsen av 1900-tallet. Han var professor ved NTH i Trondheim, og senere en innflytelsesrik avdelingsdirektør i Norsk Hydro. Han var også president i Norges Industriforbund.

Familie

Birger Fjeld Halvorsen var sønn av grosserer Andreas Halvorsen (1840-1923) og Olava Hansine (1844-1928), og ble gift i 1908 med Ingrid Baumann Bergwitz (1882-1975).

Liv og virke

Birger Fjeld Halvorsen tok examen artium i 1895 og ble uteksaminert fra Kristiania tekniske skole i 1898. Han tok diplomeksamen som kjemiingeniør ved Technische Hochschule Berlin i 1902. I 1911 ble han dr. phil. ved universitetet i Freiburg. Han studerte også ved Massachusetts Institute of Technology i USA.

Fra 1903 var Halvorsen en av de sentrale ingeniørene i utviklingen av den norske lysbueprosessen. Han var ansatt ved Norsk Kvælstofkompagni 1903-1904 og ved Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri (Elektrokemisk, senere Elkem), 1904-1907. Fra 1904 til 1910 var han dessuten også timelærer ved Kristiania tekniske skole.

Halvorsen var professor i teknisk uorganisk kjemi ved NTH fra 1912 til 1916. Da forlot han det akademiske miljø og sitt professorat, for å bli direktør for Norsk Hydros forsøks- og patentavdeling, en stilling han hadde til 1930.

I Norsk Hydro fikk Halvorsen tre ansvarsområder; han var ledelsens fremste rådgiver i teknisk-kjemiske spørsmål, han var ansvarlig for å lede den praktiske forsøksvirksomheten, og i tillegg skulle han overvåke Norsk Hydros patenter. Forsøks- og patentavdelingen var en av 10 fagavdelinger ved Hydros hovedkontor i Kristiania, og som avdelingens leder var Halvorsen del av selskapets direksjon, direkte underlagt generaldirektøren.

Om Birger Fjeld Halvorsens posisjon i Norsk Hydro skrev Andersen og Yttri i boka Et forsøk verdt. Forskning og utvikling i Norsk Hydro gjennom 90 år (1997) blant annet (side 50):

Stillingen som leder for Hydros forsøksvirksomhet skulle bli uhyre viktig i årene som fulgte. Det er antagelig riktig å si at Halvorsen i tiåret etter sin ansettelse var den mest innflytelsesrike avdelingsdirektøren i Norsk Hydro. Nesten alle viktige avgjørelser som ble tatt i denne perioden skjedde etter råd fra Forsøksavdelingens leder.

Etter at han gikk av i 1930 fortsatte han som konsulent for Norsk Hydro til sin død. Han var også blant annet opptatt av egne praktisk-vitenskapelige gjøremål. I 1941 kjøpte han for eksempel gården Teisberg i Rauland for å drive ulike forsøk.

Halvorsen var president i Norges Industriforbund 1933-1936 og den første president i Norsk Kjemisk Selskap 1926-1934.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1885 er Birger Fjeld Halvorsen oppført sammen med foreldrene og fem søsken på adressen Parkveien 41b. Ved folketellingen for samme sted for 1900 er han oppført som Ingeniør, Studerer Kemi, på adressen Parkveien 51b. Ved folketellingen for 1910, også for Kristiania, er han oppført sammen med kona og en datter på adressen Løvenskiolds gate 8b, med påtegningen Dr.phil. Diplomingeniør Lærer i Kemi etc ved Kristiania tekn. skole Utnævnt til professor ved tekn.

I adresseboka for Kristiania for 1918 er Birger Fjeld Halvorsen oppført som både professor og direktør i Norsk Hydro, på adressen Oscars gate 71. Her bodde han til 1928, da han kjøpte en villaeiendom ved Vinderen i Aker (Risalléen 6b), hvor han bodde livet ut. Han eide dessuten eiendommen Skogstuen på Malmøya, som han solgte i 1930 og eiendommen Elvdalen i Rissa, som han solgte i 1936.

Ettermæle

Birger Fjeld Halvorsen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

I boka Studentene fra 1895. Biografiske opplysninger samlet i anledning av 50-årsjubileet 1945 (Oslo 1949), skrev vennen, fløtningsdirektør Johs. Johannesen, blant annet om da avdøde Birger Fjeld Halvorsen:

Halvorsens kunnskaper spente over vide felter, og han fikk tid til alt. Han var en kulturpersonlighet, rettsindig, fin og fornem i alt sitt virke og i hele sin fremtreden. Og han var en god nordmann i dette ords beste betydning. Alle som kom i berøring med ham måtte akte ham for all hans ferd. Her skal dog fremheves hans hjertelighet og vennesinn og hans ubrødelige trofasthet i alt kameratskap. Vi mistet meget da han etter en smertefull sykdom døde 13. desember 1942.

Birger Fjeld Halvorsen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Titlene Professor og Dr. er benyttet på gravminnet.


Kilder