Technische Hochschule Berlin

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovedbygningen på den tekniske høgskolen i Charlottenburg rundt 1895. Charlottenburg var en sjølstendig by fram til 1920, men ble da innlemma i det såkalte Groß-Berlin.
Foto: Ukjent (Wikimedia Commons)
Bilde fra Eydesamlinga av høgskolen – Sam Eyde var en av de norske studentene der.

Die Technische Hochschule Berlin i Charlottenburg, tidligere Königliche Technische Hochschule Charlottenburg var en av de første tekniske høgskolene i Tyskland. Skolen ble grunnlagt i 1879, da forgjengerne Berliner Bauakademie og Berliner Gewerbeinstitut ble slått sammen. Høgskolens monumentale hovedbygning, oppført i 1884, lå i gata som nå kalles Straße des 17. Juni. I 1945 ble skolen stengt, men gjenåpna året etter som Technische Universität Berlin.

Rundt forrige århundreskifte, før Norge hadde noen egen teknisk høgskole, var det mange norske studenter i Tyskland. En god del av disse hadde fått grunnutdanninga si ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt og fullførte arkitekt- og ingeniørstudiene ved høgskoler i byer som Berlin og Dresden. Se liste over studenter i Berlin nedafor.

Charlottenburg ble i 1920 utskilt fra Brandenburg og innlemmet I den nye provinsen Berlin sammen med andre områder rundt denne.

Nordmenn med utdanning fra Technische Hochschule Berlin

Navn Tidsrom Studieretning Yrkeskarriere
Thorvald Astrup (1876-1940) 1896-98 Arkitekturfag Tegnet en rekke kraftstasjoner og industribygg, bl.a. tungvannsfabrikken på Vemork, men også bygg som Soria Moria kino i Oslo
Axel Aubert (1873–1943) 1894-95 Ingeniørfag Industrileder, generaldirektør for Norsk Hydro 1926-41.
Halfdan Berle (1861–1929) 1886–1890 Arkitekturfag Arkitekt med praksis i Kristiania.
Henry Bucher (1864–1944) 1882–1885 Arkitekturfag Arkitekt med praksis i Kristiania/Oslo.
Henrik Bull (1864-1953) 1884-87 Arkitekturfag Arkitekt som tegna flere «signalbygg» i Oslo, bl.a. Nationaltheatret og Historisk museum.
Johan Koren Christie (1909–1995) 1932-1935 Ingeniørfag Teknisk sjef for Hærens flyvåpen i 1940. Generalmajor og sjef for Luftforsvarets Forsyningskommando fra 1963 til 1974.
Alfred Christian Dahl (1857-1940) 1885-1888 Arkitekturfag Arkitekt med praksis i Kristiania og Ålesund (1904-1906). Også en rekke kirker, samt bygninger i Christiania Tivoli og i Larvik.
Henry Edward Diesen (1882-1953) 1912-13 Hospitant, ingeniørfag (elektroteknikk og forbrenningsmaskiner) Offiser, kommanderende admiral 1938-41
Hans Fleischer Dons 1907-08 Hospitant, ingeniørfag Sjøoffiser, flyger
Arne Eide (1881–1957) 1903 (eksamen) Arkitekturfag Arkitekt med praksis sammen med Chr. Morgenstierne i Kristiania/Oslo.
Sam Eyde (1866-1940) 1886-1891 Ingeniørfag (bygningsingeniør) Industrigründer, medgrunnlegger av Norsk Hydro i 1905.
Christian Fürst (1860-1910) 1879-1882 Arkitekt Arkitekt med praksis i Kristiania. Tegnet bl.a. Tostrupgården, Bastøy skolehjem, Sagene kirke og deltok i gjenoppbyggingen av Ålesund
Hans Backer Fürst (1877–1945) 1899-1902 Arkitekt Bror av Christian Fürst, praksis med ham fra 1902 og alene fra 1910.
Bredo Greve (1879–1931) 1891-93 Arkitekt Tegnet bl.a. NTH og Kunstindustrimuseet.
Haakon Hauan (1871-1961) 1892 (ca.) Ingeniørfag (kjemi) Viktig for handelen med petroleumsprodukter og oppbygginga av en raffineringsindustri i Norge. Industriforsyningsminister 1918-20.
Birger Fjeld Halvorsen (1877-1942) 1898-1902 Ingeniørfag (kjemi) Professor ved NTH, senere avdelingsdirektør i Norsk Hydro.
Gunnar Hansen Horn (1894–1946) 1928 Bergingeniørfag Bergingeniør, geolog, ved Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser.
Heinrich Jürgensen (1871–1953) 1892–1892 Arkitekturfag Arkitekt i Kristiania/Oslo
Adalbert Kielland (1879-1956) 1899-1903 Arkitekturfag Arbeidde først i Sør-Amerika og var deretter bygningsinspektør i NSB til 1918. Fra 1928 var han bygningssjef i Oslo.
Jens Zetlitz Monrad Kielland (1866-1926) 1887-1890 Arkitekturfag Arkitektpraksis i Bergen, Ålesund og Krstiania/Oslo. Professor ved NTH 1912-1918
Michael Marius Langballe (1873-1959) 1893-94 Ingeniørfag Studerte også ved landbrukshøgskole i Berlin. Lærer, senere professor, ved Norges landbrukshøgskole
Kristofer Lange (1886-1977) 1909-12 (ca.) Arkitekturfag En av Norges ledende reguleringsarkitekter.
Ferdinand Linthoe (1873-1938) 1890-92 (ca.) Arkitekturfag Privatpraktiserende arkitekt i Kristiania. Slottsforvalter i årene 1921–1938
Peter Munch Meinich (1869-1932) 1891 (eksamen) Ingeniørfag Direktør i norske Siemens, ordfører (H) i Kristiania 1915-16.
Johan Storm Munch (1862–1947) 1886 (eksamen) Arkitekturfag Arkitekt i Kristiania, Aker kommunes første bygningsinspektør/-sjef 1900-1932
Christian Morgenstierne (1880–1967) 1898 (ca.) Arkitekturfag Arkitekt, praksis sammen med Arne Eide i Oslo.
Harald Antonius Mørk (1873–1942) 1892-96 Ingeniørfag Direktør for Ekebergbanen fra 1917.
Victor Nordan (1862-1933) 1886–87 Arkitekturfag Arkitekt, særlig kjent for sykehusbygninger
Bjarne Nissen (1869-1950) Begynnelsen av 1890-tallet Ingeniørfag (kjemiingeniør) Mangeårig bryggerimester ved Frydenlunds bryggeri
Einar Nissen (1868-1957) 1890 (ca.) Jernbaneingeniør, ansatt i NSB.
Jonas Severin Rasmussen (1850-1905) 1888 Studieopphold ved det elektrotekniske laboratoriet Telegrafdirektør 1892-1905
Christian Jeremiassen Reim (1873–1958) 1898 Ingeniørfag Overtok og drev Porsgrunds mek. Værksted fra 1899 til sin død.
Hagbarth Schytte-Berg (1860–1944) 1889–1890 Kirkearkitektur Betydelig produksjon i Trondheim, Kristiania, Ålesund og Skien.
Holger Sinding-Larsen (1869-1938) 1892-93 Arkitekturfag Arkitekt ved Strømmen Trævarefabrik, bygningsinspektør ved Universitetet i Oslo 1907-24, utførende arkitekt for restaureringene på Akershus slott og festning 1905-22.
Ole Eriksen Stein (1867–1950) 1891-92 Arkitekturfag Arkitekt med praksis i Oslo.
Ole Sverre (1865-1952) 1888-90 Arkitekturfag Virket som arkitekt i over 60 år, sto bak en rekke kvalitetsbygg, som bygninger til Landbrukshøgskolen i Ås og magasinet Steen & Strøm i Oslo, og han var fast arkitekt for Freia. Han tegnet en rekke av fabrikkens bygg på Rodeløkka, herunder Freiasalen.
Fin Wollebæk (1873-1965) 1894-95 Arkitekturfag Grunnutdannelse fra Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Privatpraktiserende arkitekt i Kristiania fra 1905, også i samarbeid med andre arkitekter
Ludwig Zapffe (1868-1908) 1892-93 Arkitekturfag Grunnutdannelse fra Baugewerbeschule, Eckernförde 1888, hospitant ved høyskolen i Berlin 1892-1893. Arkitekt i Kristiania fra 1894.

Kilder