Brugata 3b (Oslo)

Brugata 3b i Oslo er en adresse som først og fremst er assosiert med boktrykkerier og forlagsvirksomhet. Mange viktige norske utgivelser har kommet herfra. Men aller først kom garveriene.

Fra bakgården, sommeren 2012.
Bilde fra 1938 med dressutsalg og Den norske ur-import
Adressen omkring 1920, fotografi fra Hansen, Olaussen og Zachariassen 1923: Den røde ungdom i kamp og seier: Norges Kommunistiske Ungdomsforbund gjennom 20 aar
Bildet av Brugata fra 1860 viser både bokhandel og garveri i 3b

Den tidligste trykkervirksomheten i Brugata 3b sto Hans Jacob Jensen for. Han finner vi som boktrykker bosatt i nummer 3 i folketellinga 1865[1]. I følge Alf Næsheim var det i Brugata 3b han holdt til.

Tredje juledag 1868 ble det gjort avtale mellom boktrykker Jensen og Hagbard Berner om trykking av det da nystiftede Dagbladet. I begynnelsen delte Dagbladet setteri, trykkeri, redaksjon og ekspedisjon rom hos boktrykker Jensen, men etter noen uker leide Berner og Dagbladet seg inn i nabogården.[2]

Boktrykker Jensen grunnla nyhetsbladet Ny illustreret tidende i 1874. Bladet ble redigert av Kr. A Winterhjelm og gikk inn i 1890.[3] Selv om det ikke eksisterte i mange år, kom dette bladet med mange viktige tilskudd til den norske kulturhistorien. Blant annet var det i Ny illustreret tidenes første år at norske lesere ble kjent med Gerhard August Schneiders illustrasjoner til sagn og eventyr som Gutten og Fanden, Kværnsagn, Risen uden Hjerte og Ekebergkongen.

Av annen viktig trykkervirksomhet som har foregått i nummer 3b må nevnes Verdens Gang[4], og en kort periode omkring 1901-1902 Social-demokraten[5]. Dette var i begynnelsen først og fremst et organ for fagforeningene i Oslo[6]. Dette var avisa som etter hvert ble Arbeiderbladet og seinere Dagsavisen.

I Brugata 3b hadde Kristiania Socialdemokratiske Ungdomslag (stiftet 10. januar 1900) sine styremøter i de første åra. Det var med andre ord en temmelig radikal adresse.

Etterkrigstida

På nittenfemtitallet lå det en klesforretning ved navn Pikant i den lave bygningen[7]. Den var bare en av mange forretninger - man kan se av fotografier at det var en mangslungen forretningsvirksomhet som fant sted i nummer 3b. Den lave, basar-aktige forbygningen tilhører ikke gatas opprinnelige bebyggelse, men har stått i mange år. Bakbygningene er nå, som da, bolighus.

Brugata 3b huste i 2012 pøbben og serveringsstedet To kokker, med mat og levende musikk.[8] I bakgården finnes inngangen til noen av hybelleilighetene som leies ut av Svenska Föreningen.

Fotnoter

 1. Hans Jakob Jensen i folketelling 1865 for Kristiania kjøpstad fra Digitalarkivet.
 2. Ragnar Vold. Dagbladet i Tigerstaden. Aschehoug & co. Oslo 1949. s. 22-23. Det framgår ikke av kilden om "nabogården" betydde bakgården på brugata 3b, eller brugata 3a eller c.
 3. Salmonsens konversationsleksikon 1922.
 4. Nesheim 1987.
 5. Trenger en ordentlig referanse. Opplysninger fått muntlig.
 6. Om Social-demokraten på Nasjonalbibliotekets nettsted.
 7. Opplysning fra Solveig Søberg.
 8. Anmeldelse i VG.

Eksterne lenker

Kilder

 • Nesheim, Alf. "Minnerik port i Brogaten" i Kristiania i Oslo, hovedstadsvandringer med skissebok 2. Schibsted, Oslo 1987.
 • Salmonsens konversationsleksikon, 2. utg., bind XII, s. 234. København: J. H. Schultz, 1922.
 • Intervju med Solveig Søberg 17.02.10


  Vi på lokalhistoriewiki.no er i ferd med å skrive artikler om hus, folk og bedrifter i Brugata, og trenger din hjelp for å nå i mål. Sitter du på minnemateriale eller historisk stoff som andre vil ha glede av å lese? Del det her på lokalhistoriewiki.
Flere artikler finner du i denne alfabetiske oversikten.

Koordinater: 59.914224° N 10.754444° Ø