C. Blunck

C. Blunck var en rørleggerbedrift som ble etablert i Christiania av Christian Blunck fra Kiel i Holstein i 1852 som landets første rørleggerbedrift. Blunck hadde kommet til Norge og Christiania for å legge spredenettet til Christiania Gasværk i 1848. Bedriften ble aldri lagt ned, og etter en rekke oppkjøp, fusjoner og fisjoner er de firmamessige sporene etter virksomheten i dag (2023) i rørgrossisten Brødrene Dahl AS.

Blunck oppførte Blunckgården i Kristian IVs gate 8-10 i 1873. Leiligheter i fløyen mot gata, og med virksomheter i fløyene inn i gården, blant dem C. Blunck og Christiania tekniske skole (fram til 1889).
Foto: Arne Gunnarsjaa/NTNU Universitetsbiblioteket

Christian Blunck

Blunck kom til Norge og Christiania sammen med kollegaen Johann Werner fra Hamburg, da de ble hentet hit av skotten James Malam som etablerte Christiania Gasværk. Gassen verket produserte måtte distribueres ved hjelp av jernrør, og det fantes ikke slik kompetanse i Norge hvor det fortsatt i vannforsyningen ble brukte trerør. Malam kjente de to unge, dyktige håndverkerne fra tilsvarende arbeid da han tidligere stått for gassverket i Hamburg.

 
Annonse fra C. Blunck.
Foto: Christiania-Posten 25. februar 1855

Samtidig oppsto det en etterspørsel etter også vannledninger av jernrør, og både Blunck og Werner kunne tilby slike tjenester. Blunck da med anleggs- og innstallasjonsarbeid for vann og avløp, de første årene samtidig med sine store oppgaver for gassverket.

I 1852 etablerte Blunck, som den første sin rørleggerbedrift, det er litt usikkert hvilke steder han opererte fra den første tiden, han synes i 1855 å drive fra Tomtegata 3 på Vaterland og er i 1857 registrert i den daværende bygården i Storgata 23, hvor han også bodde. Men virksomheten og familien flyttet en gang før 1859 til den daværende bygården i Grensen 2, som Blunck da eide.

Virksomheten ekspanderte hele tiden, og ble raskt utvidet med armaturfabrikk og kobber- og blikkenslagerverksteder. Senere kom også rørgrossistvirksomhet til. I 1859 ble han offentlig autiorisert som rørlegger mester, som den første i Norge.

 
Annonse fra C. Blunck.
Foto: Menneskevennen 4. juni 1892

En tidlig og viktig kunde var Christiania magistrat som for å sikre byens vannforsyning gikk på denne tiden igang med å bytte ut de gamle trerørene med jernrør. Dette ble en viktig årsak til firmaets ekspansjon. Ved denne anledningen bestemte også magistraten at fra 1859 måtte man ha offentlig autorisasjon for å kunne legge hoved- og stikkledninger for vann. Blunck var den første av de tre som tidllig fikk slik autorisasjon, han ble offentlig autorisert 31. august 1859 av Christiania magistrat. De to andre var hans gamle kollega Johann Werner og Wilhelm Nessler (1836–1926).

I Kalender for Christiania by for 1861 er firmaet omtalt som produsent «af alle slags Apparater til Gasbelysning samt Vand- og Dampindretninger. Fabrikationen af enkelte af disse Artikler beskæftiger 5 a 10 Arbeidere. Fabrik og Udsalg i Grændsen No. 2».

7. mars 1872 ble Christian Blunck borgerbrev til å drive som handelsborger, smed gjørtler, kobber- og blikkenslager, snekker samt maler og lakkerer.

Etter Bluncks død

 
Firmaets lokaler fra 1914 i Kristian IVs gate 6.

Christian Blunck døde allerede i 1877 og på dette tidspunktet var alle hans fire sønner mindreårige. Blunck sørget da tre måneder før sin død for at driften ble overtatt av hans svigersønn Christian Emanuel Fischer (1846–1935) fram til 1904, og det gikk da ut av familien da ingen av Bluncks sønner overtok.

Firmaet ble da omgjort til et aksjeselskap, med navnet C. Blunck A/S. Virksomheten sysselsatte på denne tiden rundt 200 personer. I 1894 ble den store gården i Kristian IVs gate 8-10 solgt, og firmaet fortsatte tilholdet her som leietakere fram til det i 1914 kjøpte nabogården i nr. 6 hvor det siden holdt til i mange tiår videre.

I årene etter 1905 lå mye av byens byggevirksomhet nede som følge av Kristianiakrakket sommeren 1899, men firmaet leverte til industrietablering, utvidelse og moderniseringer, og sto for innlegging av vann og avløp på Slottet, med nytt bad i selve hovedbygningen og i stallbygningen samt et bryggerhus. Av andre større arbeider denne tiden, både nyanlegg og moderniseringer, var blant annet:

Ved Jubileumsutstillingen på Frogner i 1914 fikk firmaet sølvmedalje for meierianlegg.

Deler av virksomheten ble solgt ut, blant annet det mekaniske verkstedet i 1929. Navnet ble da endret til C. Blunck & Co. A/S og fortsatte som rørleggervirksomhet, grossist og utsalg til 1938 da rørleggervirksomheten gikk inn i det nystartede firmaet Eide og Hauge A/S. C. Blunck & Co. A/S ble da videreført som en ren handelsforretning innen rørbransjen som solgte hovedsakelig til rørleggere og forhandlere rundt i landet.

På et fotografi fra 1969 er firmaet registrert i Professor Birkelands vei 32-36, sammen med blant andre Norsk Rørhandel AS.

I 1972 gikk denne grossist og utsalgsvirksomheten i C. Blunck & Co. A/S sammen med AS G. Christensen og Norsk Rørhandel AS i selskapet Blunck-Christensen AS.

Tallrike sammenslåinger og oppkjøp i bransjen fulgte, og det er per 2023 i rørgrossisten Brødrene Dahl AS, en del av Dahl Optimera Norge, som er eid av det internasjonale konsernet Saint-Gobain at en kan finne de firmamessige sporene etter Norges første rørleggerbedrift.

Kilder


Koordinater: 59.9153° N 10.73838° Ø