Carsten Anker (1817–1898)

Carsten Christian Anker (født på Amalienborg Slott i København 8. januar 1817, død 12. desember 1898 i Fredrikstad) var oberst og kommandant på Fredrikstad festning fra 1882 til 1898. Anker var sønn av generalmajor, kommandant på Kongsvinger festning, Erik Theodor Christian Bernhard Anker (1785 – 1858) og Betzy Snedorff, datter av den danske admiralen H C Sneedorf og fungerende hoffdame hos dronning Desideria og de danske prinsesser.

Oberst Carsten Christian Anker.

Han ble beskrevet som en praktisk, dyktig offiser, uten særlig stor boklig interesse. Anker ble regnet som en original og karakteristisk person, glad i ridning og sport.

Carsten Anker ble utnevnt til offiser 13. oktober 1837, og ble ordonnansoffiser hos kong Karl Johan den 21. april 1839. I 1846 deltok han som frivillig i franskmennenes krig mot kabylene i Algerie, og i 1848 deltok han med heder i den første dansk-tyske krig i Slesvig. I 1851 ble han premierløytnant i kavaleribrigaden, han ble rittmester 1856 og samme år ble han også kammerherre hos kong Karl XV, en stilling han hadde til 1859. I 1861 ble han eskadronssjef, i 1871 oberstløytnant og korpssjef i kavaleribrigaden, og den 3. desember 1881 ble han utnevnt til oberst og kommandant i Fredrikstad. Han tiltrådte stillingen først 23. mars 1882, og hadde stillingen i nesten 17 år, frem til sin død 12. desember 1898. Han var da 81 år gammel. Han var den siste rene kommandant i Fredrikstad festning.

I hans kommandanttid fikk infanteristene sin offisersmesse i 2. etasje i kasernen mot torvet og underoffiserene i 1. etasje i tiden 1889-1890. Artillerioffiserenes messe lå i Materialgården, mens underoffiserene fikk nye spiselokaler ved Artillerigården i 1895, det som nå er Auditorium. Det gamle laboratoriet på prins Christians bastion ble sykestue i 1885, og det ble oppført et nytt badehus med varme dusjer for soldatene utenfor Nordre sortiport.

Kilder

Eksterne lenker


Forgjenger:
 Hans Rosenørn Grüner 
Interimskommandant i Fredrikstad festning
Etterfølger:
 Carl Johan Schultz