Prins Christians bastion

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prins Christians bastion sett fra nord. Laboratoriet sees til høyre.

Prins Christians bastion ligger sydøst i Fredrikstad festning, og er en helbastion som var utrustet med 18 kanoner. Den nevnes ved navn første gang i regnskapene fra 1672, men ble bygget i 1663–66. Bastionen bærer navn etter Christian V, senere etter en av hans sønner. I bastionen har blant annet en artillerismie vært plassert, og fra 1802 befant laboratoriet som produserte krutt seg her.

Historikk

Bastionen ble forhøyet og fikk brystvern og banketter i 1683, men takket være et dårlig fundament gled en del av dens høyre side ut og den måtte funderes på peler. Dette var et problem som senere rammet hele festningen, og denne bastionen spesielt. Tretti år senere beskrives dens tilstand som slett og batteriene som forfalne.

I 1741–42 ombygges bastionen samtidig som man foretar omfattende fundamenteringsarbeider for å forhindre flere utglidninger. For å realisere dette ble jorden fjernet helt ned til fjellet lå bart, og i selve fjellet ble det sprengt ut avsatser slik at fundamentet som bestod av tømrede steinkister ikke skulle skli på fjellets skråning. Steinkistene ble festet i fjellet med ankere av jern innstøpt i bly, før de ble fylt med sten og dekket med tømmer. Deretter ble vollen lagt med mellomlag av flettverk.

S.C. Gedde skrev i 1748 et utkast til en redusert befestningsplan. I denne foreslo han at det skulle bygges et nytt kruttårn i Prins Christians bastion og at festningens provianthus kun skulle brukes til proviant. Forslaget ble ikke utført.

Den siste endringen av bastionen frem til terrenget ble tilbakestilt til den opprinnelige profilen og voll-lavettene med skyts ble plassert i 1991-93 fant sted i 1802 da laboratoriet ble bygget på tomten etter den gamle artillerismien.

Litteratur


Fredrikstad festning
Fremskutte verk: Akerøy fort · Christianspor · Cicignon fort · Huth fort · Isegran fort · Kongsten fort
Porter: Færgeporten · Kommandantporten · Mellomporten · Nordre sortiport · Søndre sortiport · Voldporten · Østre sortiport
Festningsdeler: Prinsesse Charlottes · Prins Christians · Prins Fredriks · Prins Georgs · Gyldenløves · Nordre Bjørn · Søndre Bjørn

Koordinater: 59.200633° N 10.952939° Ø