Christian Gyldenløve

Christian Gyldenløve (født 28. februar 1674 i København, død 16. juli 1703 i Odense) var utenomekteskapelig sønn av Christian V og Sophie Amalie Moth. Han var stiftamtmann i Bergen stiftamt, generalpostmester i Norge og offiser.

Slektsforhold

Han ble den 27. november 1699 gift med Charlotte Amalie Danneskiold-Laurvig (1682–1699), datter av stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve og Antoinette Augusta Aldenburg. Ulrik Frederik Gyldenløve var utenomekteskapelig sønn av Frederik III og dermed halvbror av Christian Gyldenløves far Christian V. Charlotte Amalie og Christian Gyldenløve var altså søskenbarn dersom man bare ser på mannssiden. Charlotte Amalie døde 7. desember 1699 «i Kbh. i barselsseng» ifølge Danmarks Adels Aarbog 1997-99.

Christian Gyldenløve ble gift for andre gang den 25. mai 1701 med Dorothea Krag (1675–1754), datter av oberst Mogens Krag til Kås og 2. hustru Helvig von der Kuhla og enke etter Jens baron Juel til Juellinge (1631-85). Etter Gyldenløves tidlige død ble Dorothea Krag selv gift en 3. gang - i 1715 - med Hans Adolf v. Ahlefeldt til Buckhagen (1679-1761). Dorothea var en helsøster av Arent Krag.

Liv og virke

Etter studiene foretok han en studiereise i utlandet. Fra 1681 til 1699 var han stiftamtmann i Bergen, og 1681–1685 var han generalpostmester i Norge. Broren Ulrik Christian Gyldenløve tok over som generalpostmester (og hos ham ble forøvrig senere ovennevnte Frederikke Louise oppdratt). Han var ved danske postamt fra 1685. I årene 1691–1694 og 1701–1702 var han i militærtjeneste i utlandet (se også Frands Juul). Fra 1694 var han generalløytnant i Norge, fra 1696 general og fra 1697 feltmarskalkløytnant.

Han ble ridder av Elefantordenen i 1693.

Kilder

  • Holstein, Poul: „STAMTAVLE med VÅBENAFBILDNINGER og PORTRÆTTER ovet slægterne GREVINDE TIL SAMSØE • GYLDENLØVE • GREVE AF DANNESKIOLD-SAMSØE», i: Danmarks Adels Aarbog 1997-1999, s. 839-960, særlig s. 877-879, som omhandler stamfaren Christian Gyldenløve («Første slægtled»).
  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 182.
  • «Danneskiold» i Store norske leksikon