Eidanger stasjon

Eidanger stasjon åpnet 23. november 1882 i forbindelse med anleggelsen av Vestfoldbanen. Stasjonen ligger 39,0 moh. og 192,6 km fra Vestbanestasjonen i Kristiania.

Eidanger stasjon
Foto: Bjørn Lilløy/Norsk jernbanemuseum (1986–1988).

Stasjonsbygningen er oppført i tre og har den opprinnelige snekkerdekoren i gavlene. Arkitekt for stasjonen er Balthazar Lange (1854–1937). Nytt venterom ble påbygget i 1919.

Vestfoldbanen, som da ble kalt Grevskapsbanen var smalsporet med en sporvidde på 1 067 mm, og i 1895 ble Eidanger endestasjon på den smalsporete sidebanen Brevikbanen. I 1917 ble stasjonen endestasjon på Bratsbergbanen som var normalsporet meden sporvidde på 1 435 mm. Dette medførte at skinnegangen mellom Eidanger og Skien hadde tre skinner og kunne betjene materiell for begge sporvidder.

Etter at Brevikbanen ble ombygd til normalspor i 1921 opphørte treskinnedriftensom gikk til Skien gamle stasjon (Skien G), mens den nye stasjonen på Nylende (Skien N) lå langs den normalsporete Bratsbergbanen. Fram til 1941 da strekningen fra Larvik til Eidanger ble normalsporet, var Eidanger en omstignings- og omlastingsstasjon passasjerer og gods.

Stasjonen ble ubemannet fra 2. mars 1987.

Vestfoldbanen sluttet å trafikkere stasjonen etter at den nye forbindelsen mellom Farriseidet og Prosgrunn åpnet 24. september 2018 i ny trasé utenom stasjonen. Spor og infrastruktur på den gamle Vestfoldbanen øst for stasjonen er fjernet og sporområdet på Eidanger stasjon ombygget.

Kilder


Koordinater: 59.12402° N 9.695885° Ø