Finansdepartementet

Regjeringsbygningen fra 1904, hvor Finansdepartementet har tilhold.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Finansdepartementet (til 1999 Finans- og tolldepartementet) ble oppretta i 1818. Det har ansvar for langsiktig økonomisk planlegging i økonomisk virksomhet, blant annet gjennom å utarbeide nasjonalbudsjettet og å forberede statsbudsjettet. De fleste sider ved statens økonomiske politikk og virke er underlagt dette departementet gjennom dets direktorater.

Siden 1978 har departementet alene disponert Den gamle regjeringsbygningen i Akersgata 40, og bygningen blir derfor ofte kalt bare Finansdepartementet. Departementet har hatt tilhold i bygningen fra 1906, men fra starten av sammen med andre departementer og statsetater.

Kilder