Første Wedel-ministerium

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Første Wedel-ministerium ble utnevnt 27. november 1814 og avløste Regjeringsrådet/Statsrådet 1814 som hadde i novedsak blitt utnvnt av regent Christian Fredrik 2. mars samme år.

Ministeriet fikk navn etter finansminister Herman Wedel Jarlsberg, og var den første regjeringen som ble utnevnt av den svenske monarken under personalunionen mellom Sverige og Norge.

Historie

4. november 1814 aksepterte Stortinget personalunionen med Sverige, og reviderte Grunnloven i henhold til dette. 11. november ble grev Hans Henrik von Essen innsatt som stattholder av den svenske visekongen i Norge, kronprins Karl Johan. Essen hadde formelt innehatt embetet siden 15. januar 1814.

18. november utnevnte Karl Johan Peder Anker til statsminister (med sete i Stockholm) og nye statsråder, mens også flere av statsrådene ble med over i det nye statsrådet. Det nye statsrådet tiltrådte 27. november 1814, dagen etter at Stortingets ekstraordinære sesjon var oppløst.

Opphør

Skiftet mellom første Wedel-ministerium og andre Wedel-ministerium, og de videre ministeriene, er knyttet til utnevnelsen av tidligere statsråd Herman Wedel Jarlsberg til stattholder i Norge 19. september 1836.

Medlemmer

I tillegg til deres hovedembete, var statsrådene også i perioder konstituert i andre statsrådsembeter.

Første Wedel-ministerium: 27. november 1814 – 19. september 1836
Navn Yrke Embete/funksjon Fra Til Bilde
Peder Anker Godseier Statsminister i Stockholm 27. november 1814 1. juli 1822 Peder Anker.jpg
Mathias Sommerhielm Amtmann Justisminister (2. departement) 27. november 1814 31. januar 1815 Mathias Otto Leth Sommerhielm.jpg
Justisminister (2. departement)/førsteminister 31. januar 1815 15. juni 1815
Statsråd i Stockholm 15. juni 1815 15. juni 1816
Justisminister (2. departement)/førsteminister 15. juni 1816 15. mai 1817
Statsråd i Stockholm 15. mai 1817 15. oktober 1818
Arméminister/førsteminister 15. oktober 1818 15. mai 1819
Statsråd i Stockholm 15. mai 1819 15. september 1820
Marineminister/førsteminister 15. september 1820 15. august 1821
Statsråd i Stockholm 15. august 1821 1. juli 1822
Statsminister i Stockholm 1. juli 1822 15. november 1827
Severin Løvenskiold Verkseier
embetsmann
Statsråd - sendemann til Danmark 28. november 1814 1. juli 1817 Severin Løvenskiold 1836 58995.jpg
Statsminister i Stockholm 15. november 1827 19. september 1836
Carsten Tank Anker Forretningsmann, embetsmann Statsråd- -sendemann til London 27. november 1815 5. mai 1815 Carsten Anker.jpg
Paul Hansen Birch Generalmajor Konstituert statsråd i Stockholm 15. juli 1822 15. september 1822 Paul Hansen Birch.jpg
Jonas Collett Amtmann Indreminister 27. november 1814 15. april 1816 Jonas Collett.jpg
Statsråd i Stockholm 15. april 1816 15. mai 1817
Indreminister 15. mai 1817 1. januar 1819
Statsråd uten portefølje 1. januar 1819 15. mai 1819
Arméminister 15. mai 1819 15. oktober 1819
Kirke- og undervisningsminister 15. oktober 1819 15. september 1820
Statsråd i Stockholm 15. september 18220 15. august 1821
Statsråd uten portefølje 15. august 1821 1. januar 1822
Finansminister og førstestatsråd 1. januar 1822 19. september 1836
Christian Adolph Diriks Sorenskriver Statsråd uten portefølje 27. november 1814 30. november 1814 Christian Adolph Diriks.jpg
Politiminster (3. departement) 30. november 1814 15. mai 1817
Justisminister (2. departement) 15. mai 1817 15. oktober 1817
Politiminster (3. departement) 15. oktober 1817 1. januar 1819
Justisminister 1. januar 1819 16. september 1825
Kirke- og undervisningsminister 16. september 1825 19. september 1836
Frederik Due Embetsmann Konstituert statsråd i Stockholm 15. september 1828 15. november 1828 Frederik Due.jpg
28. april 1836 15. juni 1836
Jens Schow Fabricius Admiral Kst. marineminister 11. november 1817 15. desember 1818 Jens Schow Fabricius.jpg
Hans Hagerup Falbe Etatsråd Konstituert statsråd i Stockholm 15. desember 1822 19. juli 1823 Hans Hagerup Falbe.jpg
Statsråd i Stockholm 19. juli 1823 21. mai 1824
Revisjonsminister 21. mai 1824 15. mai 1825
Statsråd i Stockholm 15. mai 1825 15. september 1826
Marineminister 15. september 1826 15. oktober 1827
Statsråd i Stockholm 15. oktober 1827 15. september 1828
Revisjonsminister 15. september 1828 15. november 1829
Statsråd i Stockholm 15. november 1829 17. oktober 1830
Thomas Fasting Marineoffiser Marineminister 31. mars 1815 15. november 1817 Thomas Fasting.jpg
Statsråd i Stockholm 15. november 1817 15. desember 1818
Marineminister 15. desember 1818 15. mai 1820
Statsråd i Stockholm 15. mai 1820 15. august 1821
Marineminister 15. august 1821 15. auggust 1824
Statsråd i Stockholm 15. august 1824 16. september 1825
Marineminister 16. september 1825 15. september 1826
Statsråd i Stockholm 15. september 1826 15. oktober 1827
Marineminister 15. oktober 1827 15. januar 1830
Statsråd i Stockholm 15. januar 1830 15. januar 1831
Marineminister 15. januar 1831 15. juli 1833
Statsråd i Stockholm 15. juli 1833 15. september 1834
Marineminister 15. september 1834 15. juni 1836
Statsråd i Stockholm 15. juni 1836 19. september 1836
Mathias Hagerup Embetsmann Konstituert statsråd i Stockholm 15. juli 1822 15. september 1822
Diderich Hegermann Oberst Militærminister 30. november 1814 31. mars 1815 Hegermann1816.jpg
Arméminister 31. mars 1815 30. mai 1815
Paul Christian Holst Embetsmann Kirke- og undervisningsminister 9. juli 1822 15. april 1823 Paul Christian Holst.jpg
Statsråd i Stockholm 15. april 1823 15. august 1824
Marineminister 15. august 1824 16. september 1825
Justisminister 16. september 1825 15. september 1826
Statsråd i Stockholm 15. september 1826 15. september 1827
Justisminister 15. september 1827 15. august 1832
Statsråd i Stockholm 15. august 1832 15. august 1833
Justisminister 15. august 1833 15. juni 1836
Statsråd i Stockholm 15. juni 1836 19. september 1836
Nicolai Johan Lohmann Krog Oberstløyntant Konstituert statsråd i Stockholm 23. august 1821 15. juni 1822 Nicolai Johan Lohmann Krog.png
Arméminister 15. juni 1822 15. oktober 1825
Statsråd i Stockholm 15. oktober 1825 15. september 1826
Arméminister 15. september 1826 15. desember 1828
Statsråd i Stockholm 15. desember 1828 15. januar 1830
Arméminister 15. januar 1830 15. august 1832
Statsråd i Stockholm 15. august 1832 15. juli 1833
Arméminister 15. juli 1833 15. mai 1835
Statsråd i Stockholm 15. mai 1835 15. mai 1836
Arméminister 15. mai 1836 19. september 1836
Christian Krohg Jurist Statsråd i Stockholm 27. november 1814 15. februar 1816 Christian Krohg.jpg
Indreminister 15. august 1816 15. september 1816
Kirke- og undervisningsminister (1. departement) 15. september 1816 15. november 1817
Justisminister (2. departement) 15. november 1817 4. mars 1818
Statsråd uten portefølje 4. mars 1818 10. oktober 1818
Peter Motzfeldt Offiser Statsråd i Stockholm 27. november 1814 1. juni 1816 Motzfeldt, Peter (1777-1854).jpg
Arméminister 1. juni 1816 15. oktober 1818
Statsråd i Stockholm 15. oktober 1818 15. oktober 1819
Arméminister 15. oktober 1819 15. juni 1822
Revisjonsminister 15. juni 1822 15. mai 1824
Statsråd i Stockholm 15. mai 1824 15. mai 1825
Revisjonsminister 15. mai 1825 15. november 1828
Statsråd i Stockholm 15. november 1828 15. november 1829
Revisjonsminister 15. november 1829 15. juni 1831
Statsråd i Stockholm 15. juni 1831 15. august 1832
Revisjonsminister 15. august 1832 15. september 1834
Statsråd i Stockholm 15. september 1834 15. september 1835
Revisjonsminister 15. september 1835 19. september 1836
Valentin Sibbern Amtmann Statsråd i Stockholm 8. november 1830 15. januar 1832 Valentin Christian Wilhelm Sibbern 8548280242 a5d93ff88c o.jpg
Revisjonsminister 15. januar 1832 15. august 1832
Justisminister 15. august 1832 15. august 1833
Statsråd i Stockholm 15. august 1833 15. august 1834
Revisjonsminister 15. august 1834 15. september 1835
Arméminister 15. september 1835 15. mai 1836
Justisminister 15. mai 1836 19. september 1836
Niels Treschow Professor Statsråd 27. november 1814 30 novembr 1814 Professor Niels Treschow illustrasjon.jpg
Kirke- og undervisningsminister (1. departement) 30. november 1814 15. september 1816
Statsråd i Stockholm 15. september 1816 15. november 1817
Kirke- og undervisningsminister 15. november 1817 15. oktober 1819
Statsråd i Stockholm 15. oktober 1819 15. september 1820
Kirke- og undervisningsminister 15. september 1820 15. desember 1822
Statsråd i Stockholm 15. desember 1822 15. april 1823
Kirke- og undervisningsminister 15. april 1823 28. juni 1825
Jørgen Herman Vogt Embetsmann Statsråd uten portefølje 16. september 1825 15. oktober 1825 Jørgen Herman Vogt.png
Arméminister 15. oktober 1825 15. september 1826
Justisminister 15. september 1826 15. september 1827
Statsråd i Stockholm 15. september 1827 15. januar 1829
Konstituert statsminister i Stockholm 10. juli 1828
Statsråd - permisjon Lovkommisjonen 10. juli 1828 19. september 1836
Herman Wedel Jarlsberg Godseier, greve Finansminister (1. departement, 5. departement 27. november 1814 3. oktober 1822 Wedel Jarlsberg 1779-1840.jpg
Finansminister - permisjon 1. januar 1822
Statsrådssekretær Christiania
Christian Fischer Konstituert statssekretær 27. november 1814 2. desember 1814
Paul Christian Holst Statssekretær
permisjon 1817-1821
2. desember 1814 9. juli 1822 Paul Christian Holst.jpg
Ludvig Stoud Platou Konstituert statssekretær 1817 1821
Statssekretær 16. september 1825 30. november 1833
Jørgen Herman Vogt Statssekretær 9. juli 1822 16. september 1825 Jørgen Herman Vogt.png
Georg Jacob Bull Statssekretær 6. mai 1834
Statsrådssekretær Stockholm
Mathias Hagerup Ekspedisjonssekretær 29. november 1814 9. juli 1822
Konstituert statssekretær 9. juli 1822 1. oktober 1822
Frederik Due Statssekretær 3. oktober 1822 Frederik Due.jpg

Kilder