Follum Fabrikker

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 8. jul. 2019 kl. 17:35 av Thorbrat (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Follum Fabrikker
Annonse i Norsk Militært Tidsskrift nr. 11 i 1960

Follum Fabrikker, tidligere Follum træsliberi og de siste årene Norske Skog Follum var en treforedlingsbedrift ved Nedre Hofsfoss (Follumfoss) i Ådalselv nord for Hønefoss, og var den ledende industribedriften i området. Fabrikken og området har fått navn etter storgården Follum som ligger på høyden vest for elva og fabrikken.

Frabrikken ble grunnlagt i 1873 som Follum Træsliberi av blant andre Abraham Hesselberg og Mads Ellef Langaard. Den hadde ved starten 27 arbeidere. Den fikk senere navnet Follum Fabrikker etter sammenslutning med Hofsfos træsliperi og Papirfabrikk og Hofs Brug som var de andre treforedlingsbedrifter samme sted. Follum og Hofsfos lå opprinnelig på vestsiden av fossen, mens Hofs Brug lå på østsiden av den samme fossen, mens Follum lå litt nedenfor de to andre.

I 1970 kjøpte Follum Katfos Fabrikker i Modum, hvor ble papirproduksjonen avviklet i 1983.

I 1989 ble fabrikken overtatt av Norske Skogindustrier og fikk da navnet Norske Skog Follum. Hovedproduktene er forbedret avispapir, bokpapir og magasinpapir. Årskapasiteten var på 320 000 tonn, men ble i 2008 redusert til 290 000 tonn fordelt på to papirmaskiner, etter at en tredje papirmaskin med kapasitet på 130 000 tonn ble stengt dette året. Ved nedleggelsen i 31. mars 2012 hadde bedriften rundt 356 ansatte. På det meste hadde fabrikken åtte papirmaskiner og godt over 1 200 ansatte. Per 31. desember 2006 sysselssatte den 543 personer og har tre papirmaskiner, PM1, PM2 og PM7 med en årlig kapasitet på ca. 450 000 tonn papir. Den faktiske produksjonen var på ca. 391 000 tonn papir, hvorav rundt 75 % ble eksportert.

I følge bedriftens Miljø og Naborapport for 2006 forbrukte fabrikken omkring 2,4 millioner grantrær i produksjonen av papir, noe som tilsvarer et skogsareal på ca. 32 000 dekar. I 2006 fordelte virkeleveransene seg slik; Buskerud (17,3%, hvorav 8,7% fra Ringerike), Oppland (55,7%), Hedmark (14,1%) og Akershus (12%). I tillegg ble det hentet noe virke fra Oslo, Østfold og Hordaland

Da fabrikkbygningene ble revet i perioden desember 2012 til september 2014 ble stålbjelkene smeltet og gjenoppstod som ovner fra Jøtul. Betong fra bygningsmassen ble knust og bruk til fyllmasse på den samme tomten, og flere av de gamle fabrikkmaskinene ble flyttet og tatt i bruk andre steder i verden.

Kilder