Fredrik Fasting Torgersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Fredrik Fasting Torgersen (født 1. oktober 1934 i Oslo, død 18. juni 2015) ble i 1957 dømt for drap i den såkalte Torgersen-saken. Dette ble innledninga på et langvarig – og i manges øyne fortsatt uavklart – spørsmål om hvorvidt han var rettmessig dømt eller om det var et justismord.

Han ble døpt 1. juni 1935 i Sagene kirke; døpenavnet var Ludvig Fredrik. Foreldre var Trygve Torgersen (1893–1958), løsarbeider og hustru Dagmar Birgitte Fasting Torgersen (1891–1975). De bodde i Sagveien 23.

Fredrik Fasting Torgersen utga: Særmelding, Dikt, Oslo, Gyldendal forlag 1972, med forord av Jens Bjørneboe, Et lite brev, Dikt, Oslo, Gyldendal forlag 1973, Kjør varsomt, Dikt, Drammen, Elvegården forlag 1975, Episoder fra 16 års fangeliv, Oslo, Føniks forlag 1977, Hevnen, Roman, Oslo, Forfatterforlaget 1978, Kunnskaper i karate, Dikt, Tønsberg, Færder forlag 1997.

Fredrik Fasting Torgersen var kjent som domfelt i Torgersen-saken, drapet på den seksten år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata 6B i Oslo den 7. desember 1957. I 1958 ble han idømt livsvarig fengsel og 10 års sikring for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo. Han sonet 16 år i fengsel, og ble løslatt i 1974. Torgersen begjærte straffesaken sin gjenopptatt seks ganger i perioden mellom 1958 og 2015, og begjæringene om gjenopptagelse ble avvist av Eidsivating lagmannsrett i 1975, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 1976, og av Borgarting lagmannsrett i 2000, av Høyesteretts kjæremålsutvalg i 2001, av Gjenopptagelseskommisjonen i 2006 og på nytt av Gjenopptagelseskommisjonen i 2010 og 2015. Den såkalte Torgersen-saken (først kalt Skippergata-saken) har vært gjenstand for betydelig interesse og offentlig kontrovers i Norge siden 1950-tallet. Torgersen selv og hans støttespillere hevder at Torgersen i denne saken er blitt offer for justismord.

Fredrik Fasting Torgersen sovnet stille inn på Lovisenberg sykehus 18. juni 2015, 80 år gammel.

Kilder

Av Sigurd Rødsten:

 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 15, 1926 – 1950, s. 197.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, J, Fødselsregister 5, 1928 – 1941, s. 160.
 • Petrus prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 4, 1888 – 1898, s. 113.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 7, 1889 - 1899, s. 57.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 8, 1891 - 1908, s. 178.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 5, 1898 – 1911, s. 109.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 9, 1911 – 1920, s. 12.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 13, 1920 – 1929, s. 121.
 • Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 14, 1909 – 1912, s. 121.
 • Folketelling 1910 for 0301 Kristiania kjøpstad.
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1958, 283.
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1975, 634.
 • Oslo skifterett, Hbd, Dødsfallsprotokoll, avd. III, 19, 1958, s. 19.
 • Oslo skifterett, Gaf, Dødsfallsprotokoll, 1975, dfnr. 5704 III.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fcca, Register ekteskapssaker, 70, 1932 – 1972.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fdcd, Register bidragssaker, 49, 1930 – 1983.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 3, 1932 – 1933, 1047/32.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 4, 1934 – 1935, 1047/35.
 • Statsarkivet i Oslo: Oslo politidistrikt, Jcad, 3642 a – 3644 e, Domsakt nr. 1848/58, Torgersen-saken, 20 arkivesker.
 • Bjørneboe, Jens. Tilfellet Torgersen. Pax. Oslo 1973.
 • Johan Dragvoll. Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitet i Bergen, 2009.