Dagmar Birgitte Fasting Torgersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dagmar Birgitte Fasting Torgersen (født 14. juni 1891 i Kristiania, død 11. desember 1975 samme sted) var fabrikkarbeider, sydame, konduktør, renholder og husmor. Hun er mest kjent som moren til Fredrik Fasting Torgersen.

Hun ble døpt 26. juli 1891 samme år i Gamlebyen kirke. Hennes far var Olaves Fasting, portner ved mekanisk verksted, født i 1850 i Kristiania, og mor var Maren Danielsen, født i 1849 i Borge sogn. Faddere var kone Anna Haug, pige Josefine Arnesen, kjører Hans Nielsen og fabrikkarbeider Johan Kristiansen.

Hun ble konfirmert 22. april 1906 i Gamlebyen kirke. De bodde da i Konows gate.

Ved folketellingen 1910 arbeidet hun på en skofabrikk. Hun hadde søsknene Louise Fredrikke Fasting, syerske, født i 1882 i Kristiania, Ingeborg Fasting, arbeid på skofabrikk, født i 1884 i Kristiania og Olaus Marinius Fasting, født i 1888 i Kristiania. I 1910 bodde familien i Sandakerveien 29. I husstanden var det en pleiedatter Margit Rønne, født i 1899 i Kristiania, og datterdatter Mabel Eleonora Aamodt, født 29.04.1910 i Kristiania. Mor til dette barnet var Dagmar Birgitte Fasting. Far til Mabel Eleonora Aamodt var sjømann Birger Aamodt, født i 1890. Hun bodde fra 1916 hos Johan Engergaard Aamodt.

Dagmar Birgitte Fasting Torgersen var gift med Trygve Torgersen to ganger. De hadde følgende felles barn:

 • Lorang Fasting, født 02.02.1913 i Oslo.
 • Victor Arild, født 15.10.1916 i Oslo.
 • Astrid Viktoria, født 12.07.1919 i Oslo
 • Johan Marinius, født 05.01.1922 i Oslo
 • Margith Bjørk, født 23.10.1928 i Oslo
 • Dagmar Hedda, født 12.12.1929 i Oslo
 • Victor Arild, født 22.09.1931 i Oslo
 • Ludvig Fredrik, født 01.10.1934 i Oslo.

Hun hadde gjennom årene forskjellige bostedsadresser i Oslo, utenom Sagveien hvor hun bodde fra 1918 til cirka 1940. Fra 1946 til 1958 bodde hun i Tore Hunds vei.

Hun var fabrikkarbeiderske, syerske, konduktør, rengjører, husmor, pensjonist. Hun tilhørte lenge statskirken, og Efesus pr. 1. desember 1950. Intet samfunn fra 1. november 1960.

Dagmar Birgitte Fasting Torgersen døde 11. desember 1975 i Oslo, 84 år, på Solvang sykehjemTeisen. Hun var uformuende.

Kilder

Av Sigurd Rødsten:

 • Dagmar Birgitte Fasting Torgersen i Historisk befolkningsregister.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 15, 1926 – 1950, s. 197.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, J, Fødselsregister 5, 1928 – 1941, s. 160.
 • Petrus prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 4, 1888 – 1898, s. 113.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 7, 1889 - 1899, s. 57.
 • Gamlebyen prestekontor Kirkebøker, Fa, Ministerialbok 8, 1891 - 1908, s. 178.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 5, 1898 – 1911, s. 109.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 9, 1911 – 1920, s. 12.
 • Sagene prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 13, 1920 – 1929, s. 121.
 • Rikshospitalet prestekontor Kirkebøker, F, Ministerialbok 14, 1909 – 1912, s. 121.
 • Dagmar Bergitte Fasting i 1910 fra Digitalarkivet. (Kristiania kjøpstad).
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1958, 283.
 • Oslo folkeregister, Registerkort Gb, Døde 1975, 634.
 • Oslo skifterett, Hbd, Dødsfallsprotokoll, avd. III, 19, 1958, s. 19.
 • Oslo skifterett, Gaf, Dødsfallsprotokoll, 1975, dfnr. 5704 III.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fcca, Register ekteskapssaker, 70, 1932 – 1972.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Fdcd, Register bidragssaker, 49, 1930 – 1983.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 3, 1932 – 1933, 1047/32.
 • Oslo og Akershus fylkesmann, Sosialvesen, Fce, Separasjonsbevillinger 4, 1934 – 1935, 1047/35.
 • Statsarkivet i Oslo: Oslo politidistrikt, Jcad, 3642 a – 3644 e, Domsakt nr. 1848/58, Torgersen-saken, 20 arkivesker.
 • Bjørneboe, Jens. Tilfellet Torgersen. Pax. Oslo 1973.
 • Johan Dragvoll. Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur. Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitet i Bergen, 2009.