Frogner (gård i Bærum)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frogner
Frogner gård i Bærum.jpg
Frogner sett fra Skuibakken i vest med Rykkinn bak, og Løkenhavna mot Kolsåstoppen helt i bakgrunnen
Rydda: Eldre jernalder
Utskilt: Berger
Sted: Skui
Fylke: Viken
Kommune: Bærum
Gnr.: 73 og 74
Type: Matrikkelgårder
Adresse: Frogner-Tandbergveien 18
Postnummer: 1340 Skui

Frogner er i dag to matrikkelgårder i Bærum med gårdsnumre 73 og 74. De ligger rett nord for Økriveien øst for Ringeriksveien E 16. Frogner gård var en fullgård som ble delt ut fra Berger gård i eldre jernalder, men var ingen storgård. Navner kommer av frau som betyr gjødsel eller fruktbarhet, altså gården med fruktbar jord.

Historie

I middelalderen tilhørte det meste av gården kirken og var allerede da delt i Østre og Vestre Frogner. Via Nesøygodset kom Frogner i 1664 under KreftingfamilienBærums Verk etter at Anna Felber Krefting kjøpte den opp og Kreftingfamilien hadde gården til 1766. Året etter kom Østre Frogner i brukernes eie, og i 1800 ble Vestre Frogner brukereid. Ingen av de to Frognergårdene ble avfolket ved Svartedauden. Frognergårdene hadde fra 1674 tinglyst rett til laksefiske i Isielva. Bekkekverna til Frogner lå nederst i Dælsbekken ned mot Smedhølen i Isielva. Frognergata, som går gjennom tunet på Frogner, ble i 1826 rodelagt fra Sandvika til Bjørumsbakken. Frogner setretKnappnæring seter, fra 1924 på Nedre KjagliaHolmevannsplassene.

Gårdene Mellom og Østre Frogner drives i dag som ett bruk. Frogner hadde grustak ved krysset Økriveien–Frogner-Tandbergveien. Der lå det i en kortere periode en skifabrikk.

Mellom Frogner

Bruksnr.73/1 og 2, ble skilt ut fra Vestre Frogner i 1808, og senere lagt under Østre Frogner ved arv. Gården hadde i 1826 85 mål innmark, og en besetning på 2,5 hester, 6 kuer og 10 sauer. Det året solgte gården 15 favner ved.

Østre Frogner

Bruksnr. 74/1, hadde i 1826 90 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 6 kuer og 7 sauer. Gården solgte det året 18 favner ved. I 1939 hadde gården 840 dekar totalareal, hvorav 290 dekar var jordbruksareal og 500 dekar barskog ved Avtjerna. Besetningen var da 7 kalver, 3 okser, 5 kviger, 21 kyr, 3 svin og 50 høns. Det ble dyrket 30 dekar hvete, 6 dekar rug, 44 dekar havre, 10 dekar grønnfôr, 8 dekar poteter, 10 dekar kålrot og 1 dekar bringebær. I hagen var det 55 frukttrær og 45 bærbusker. Våningshuset er fra ca. 1765 og bryggerhuset fra 1865. I dag leies jordene på Østre Frogner ut til korndyrking.

Husmannsplasser under Østre Frogner

Holedalsjordet (Berget), Pamperud (Nordby), Svelterud og Frognerhagan (Hagan) var husmannsplasser under Østre Frogner.

Vestre Frogner

Gårdsnr. 73/3 og 69/1, tilhørte en tid Katedralskolen i Christiania. Gården hadde i 1826 90 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 6 kuer og 8 sauer. Det året solgte gården 15 favner ved. I 1939 var Vestre Frogner på totalt 1532,7 dekar eiendom, hvorav 1160 dekar barskog i Kjaglidalen og 327dekar jordbruksareal. Bonden dyrket 16 dekar hvete, 18 dekar bygg, 16 dekar havre, 4 dekar blandkorn, 7 dekar poteter, 10 dekar fôrnepe, 10 dekar kålrot og 0,2 dekar jordbær. I hagen var det 351 frukttrær og 34 bærbusker. Besetningen var på 3 hester, 8 kalver, 1 okse, 4 kviger og 22 kyr. Det var 5 gris, 10 høns og 6 bikuber på gården. I dag dyrker Vestre Frogner bringebær, solbær, korn og frukt og driver skogbruk.

Husmannsplass under Vestre Frogner

Husmannsplassen Dal nordvest for gårdstunet lå under Vestre Frogner.

Hellene (Berghoff)

Bruksnr. 74/3,4,5 og 6 er ingen gammel gård. Den ligger ved Frognergata nord for Frogner gård. I 1826 hadde gården 90 mål innmark, og en besetning på 2 hester, 5 kuer og 7 sauer. Gården solgte det året 7 favner ved. Gårdsnavnet kommer enten av mannsnavnet Helle eller av at det var steinheller ved gården. Hellene var tidligere eid av de omliggende gårdene. På Berghoff ble det i 1890 bygd lokale til barnehjemmet Foreningen for forsømte børns vel. Det var barnehjem og feriekoloni. I 1918 ble våningshuset kjøpt av Foreningen Berghoff og fungerte i mange år som samfunnshus for skuibefolkningen til Skui Grendehus sto ferdig i 1984. I 1950 overtok den frilynte ungdomsforeningen Berghoff Frisinnede Ungdomslag som var stiftet allerede i 1922. Hellene ble i 1960 kjøpt av Skui vel, og har senere vært leid ut som lokale for barneaktiviteter. Jordveien forpaktes i dag bort til de omliggende gårdene.

Asker og Bærums Budstikke avishode 1899.jpg Frogner (gård i Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.


Koordinater: 59.9262437° N 10.4579007° Ø