Gebhard Moltke-Huitfeldt

Gebhard Moltke-Huitfeldt (født 20. februar 1764 i København, død 20. desember 1851 i Glorup) var blant annet amtmann og stiftamtmann i Trondheim og Akershus samt medlem av Regjeringskommisjonen.

Gebhard Moltke-Huitfeld, fra Det gamle Christiania, utgitt 1924.

Han var sønn av lensgreve Adam Gottlob Moltke (1710–1792) og Sophie H. Raben (1733–1802). Som overhoffmarskalk hadde faren sammen med geheimerådet vært reell makthaver i Danmark-Norge under Frederik V.

Den 9. juli 1787 ble han første gang gift med Birte Huitfeldt (1768–1788), datter av stiftamtmann i Viborg Mathias Vilhelm Huitfeldt og Charlotte E. Raben.

Han ble den 23. september 1791 for andre gang gift med Bertha Sophie Bille-Brahe (1774–1833), datter av stiftamtmann på Fyn og Langeland Henrik Bille-Brahe og Caroline Agnese Raben.

Han studerte ved Københavns Universitet fra 1786, og ble cand.jur. i 1782. Han foretok så en studiereise i utlandet. I 1789 ble han assessor ved Højesteret. Han var stiftamtmann og amtmann i Trondheim fra 1796 til 1802, og i Akershus fra 1802 til 1809. Han var også president i Trondheim stiftsoverrett fra 1797 til 1802, og i Akershus stiftsoverrett fra 1802 til 1809. I Trondheim la han ut licitation (anbud) for bygging av ny bybro i desember 1801.

Fra 1802 til 1809 var han medlem av Generalinnkvarteringskommisjonen, og fra 1807 til 1809 av Regjeringskommisjonen. Han var også preses ved Overkriminalretten fra 1807 til 1809.

Fra 1810 til 1814 var han stiftamtmann på Fyn.

Moltke-Huitfeldt fikk rang av kammerherre i 1784 og geheimekonferenseråd i 1809. Han ble ridder av Dannebrogsordenen i 1803, og i 1840 ble han Elefantridder og Dannebrogsmann.

Litteratur