Gjelleråsen

Gjelleråsen er et høydedrag på grensa mellom de tre kommunene Nittedal, Oslo og Lillestrøm. Det har oppstått mellom Groruddalen og dalføret til Nitelva. På nordvestsida går en av de eldste ferdselsveiene vi kjenner i området, og langs denne ligger gravhauger fra både bronsealderen og jernalderen. Nå går Riksvei 4 over åsen, med avgrening av Fylkesvei 22 mot Kjellerholen fra Gjelleråskrysset.

Den eldgamle Bølereika ved Bøler Gård i Nittedal, inntil Fylkesvei 22 fra Kjellerholen til Gjelleråskrysset, fotografert i 1932.

Navnet kan være knytta til Gjoleid (Gjóleið), som var et navn på Skedsmo vest for Leira fram til rundt år 1400. Det navnet kan komme fra gjól, som betyr et «gjel», altså et innhogg i terrenget. En annen mulighet er at det kommer fra gjalla, «lyde», og viser til ekkoet man kan høre fra åsen. Høyeste punkt er 325 moh.

Under den store nordiske krig ble svenskene under det første norgesfelttoget stoppa ved Gjelleråsen og Bakås skanse under et forsøk på å komme seg inn i Christiania. De måtte da velge en annen rute inn til byen, og angrepet ble svekka.

Flere artikler

Gjelleråsen har spilt en stor rolle både i krigs-og fredstid. Følgende arikler forteller mer:

Kilder


Koordinater: 59.9675° N 10.9472° Ø